O projekte

Publikačné systémy Wiki sa veľmi rýchlo stali fenoménom súčasnej doby najmä kvôli ich jednoduchosti pri publikovaní a slobode autorského prejavu. Táto technológia je ešte mladá, a preto je priestor pre jej vylepšenie takmer nevyčerpateľný. Akademické využitie je obmedzené práve koncepciou voľného prístupu k editovaniu článkov, nakoľko takéto príspevkov nemôžu byť považované za akademicky relevantné. Preto je nutné evidovať tvorbu článkov a zaznamenávať ich zmeny.