Logo Téma
O tíme Plán projektu Dokumentácia Zápisy stretnutí Linky
Novinky
18.5.2003
Zápisy: Pribudla zápisnica číslo 27
13.5.2003
Zápisy: Pribudla zápisnica číslo 26
6.5.2003
Zápisy: Pribudli zápisnice číslo 20 - 25
17.3.2003
Zápisy: Pribudli zápisnice číslo 18 a 19
7.3.2003
Zápisy: Pribudla zápisnica číslo 17
24.2.2003
Zápisy: Pribudla zápisnica číslo 16
24.2.2003
Dokumentacia: Pribudol posudok k na prototyp tímu č. 2
17.12.2002
Prototyp: Pribudol prototyp dátového modelu v MS Access
Posudzovanie projektov v prostredí internetu

Pre úspešné zorganizovanie posudzovania študentských projektov treba zvládnuť niekoľko typických aktivít, ako sú zadanie projektov, pridelenie projektov študentom, zber projektov od študentov, pridelenie oponentov projektom, recenzovanie a vyhodnotenie projektov, príprava publikácie abstraktov projektov a pod. Distribuované prostredie internetu predstavuje výhodnú možnosť na podporu týchto činností.

Cieľom projektu zhodnotiť prácu tímu v minulom školskom roku a na základe podrobnej analýzy vytvoriť (nový) softvérový systém na podporu organizovanie posudzovania študentských projektov. Pri riešení by bolo vhodné využiť poznatky v oblasti tvorby informačných zdrojov na internete tak, aby systém slúžil nielen na posudzovanie projektov, ale aj ako historická báza znalostí z rôznych oblastí (v ktorých sa riešili tieto projekty).

Systém musí podporovať základné činnosti v životnom cykle študentského projektu:
  • zadávanie zadaní projektov pedagógmi,
  • výber projektov študentami,
  • prideľovanie oponentov projektom,
  • tvorba posudku na projekt,
  • vyhľadávanie relevantných projektov,
  • monitorovanie aktuálneho stavu v procese oponovania.
Vytvorený produkt by mal poslúžiť pri realizácii bakalárskych a diplomových projektov na KIVT.

Stránku spravuje: Marek & Peter