Náš tím

Peter Pištek

Vedúci

František Bekeš

ScrumMaster, Developer

Chcem vedieť o ňom viac

Patrik Brandýs

FE Developer, Database Analytic

Chcem vedieť o ňom viac

Samuel Gedera

Jakub Hubert

Architekt, Code review

Chcem vedieť o ňom viac

Radovan Kohút

Developer

Marek Otruba

FullStack Developer

Chcem vedieť o ňom viac

Nikolas Virostek

Developer

Vývoj

Dôležité míľniky práce na našom projekte

Spustenie webu a konfigurácia serveru

Úspešne sme nakonfigurovali náš server s Jirou, Bitbucketom a Confluence. Zároveň sme spustili náš prezentačný web, kde budete môcť priebežne sledovať naše výsledky.

Získanie požiadaviek zákazníka

Po viacerých stretnutiach so zákazníkom sme iteratívne a detailne spísali a analyzovali požiadavky kladené na náš softvér.

Rozhodnutie o použitých implementačných technológiách

Na základe dôkladnej analýzy a jej vyhodnotenia sme dospeli k technológiám PostgreSQL, Node.js a Angular6.

Spustená implementácia UX

Po kompletnom UX návrhu sa začal postupne tento návrh implementovať, kedy BackEnd je vždy pripravený jeden šprint vopred.

Nasadenie prototypu

Po vytvorení domovskej stránky sme úspešne nasadili prototyp na web. Po každom šprinte sa bude nasadená verzia meniť, aby bola nasadená verzia vždy aktuálna.

Proof of concept DRM

Úspešne sme vložili vodoznak do videa, avšak táto metóda bola firmou odmietnutá.

Návrh DRM

Nanovo vytvorená architekútra pre DRM.

Zápisnice zo stretnutí

(chránené heslom - možné získať kontaktovaním vedúceho projektu)
Dátum stretnutia Téma stretnutia Zápisnica
24. 09. 2018 Prvé stretnutie s vedúcim projektu
25. 09. 2018 Prvé stretnutie s predstaviteľmi firmy Molpir
26. 09. 2018 Interné stretnutie tímu za účelom rozvrhnutia prvých úloh
01. 10. 2018 Konzultácia získaných odpovedí s vedúcim projektu
02. 10. 2018 Získavanie odpovedí od zástupcov firmy Molpir na vzniknuté otázky z predchádzajúcich stretnutí
03. 10. 2018 Získavanie odpovedí od zástupcov firmy Molpir na vzniknuté otázky z predchádzajúcich stretnutí 2
08. 10. 2018 Priebeh prvého šprintu
09. 10. 2018 Analýza a rozhodnutie o použitých technológiách implementácie
15. 10. 2018 Prednes stavu úloh v 2. šprinte
22. 10. 2018 Prednes stavu úloh v 3. šprinte
23. 10. 2018 Konzultácia dizajnu s product owner-om
05. 11. 2018 Prednes stavu uloh v 4. šprinte
06. 11. 2018 Dokončenie úloh v 4. šprinte
12. 11. 2018 Prednes stavu uloh v 5. šprinte
19. 11. 2018 Prednes stavu uloh v 5. šprinte
20. 11. 2018 Prednes stavu uloh v 5. šprinte
26. 11. 2018 Prednes stavu uloh v 6. šprinte
27. 11. 2018 Práca na úlohách v 6. šprinte
03. 12. 2018 Práca na úlohách v 6. šprinte
04. 12. 2018 Práca na úlohách v 6. šprinte
10. 12. 2018 Práca na úlohách v 7. šprinte
11. 12. 2018 Práca na úlohách v 7. šprinte
18. 02. 2019 Plánovanie 8. šprintu
25. 02. 2019
04. 03. 2019
Stretnutie s Molpir
11. 13. 2019 Práca na úlohách v 8. šprinte
18. 03. 2019 Práca na úlohách v 9. šprinte
25. 03. 2019 Práca na úlohách v 10. šprinte
01. 04. 2019 Práca na úlohách v 10. šprinte
08. 04. 2019 Práca na úlohách v 11. šprinte
15. 04. 2019 Práca na úlohách v 11. šprinte
17. 04. 2019 Príprava na IIT.SRC
29. 04. 2019 Práca na úlohách v 12. šprinte
06. 05. 2019 Dokončenie úloh

Dokumenty

(chránené heslom - možné získať kontaktovaním vedúceho projektu)
Dátum pridania Názov dokumentu Dokument
24. 11. 2018 1. kontrolný bod
11. 12. 2018 Dokumentácia k riadeniu TP
09. 05. 2019 Finálna dokumentácia k riadeniu TP a inžinierskemu dielu

© Copyright 2018 WiFi Funtoro - Všetky práva vyhradené
funtoro2018@gmail.com