Tímový projekt - Tím č.1

Simulátor komunikácie v počítačovej sieti

Adam Hamšík et al.

FIIT STU
Fakulta informatiky a informačných technológií, STU Bratislava
Ústav počítačových systémov a sietí

  Ilkovičova 3
  842 16
  Bratislava 4
  Slovenská republika


Obsah
1. Úvod
2. Členovia tímu
2.1. Bc. Adam Hamšík
2.2. Bc. Marián Schmotzer
2.3. Bc. Peter Péti
2.4. Bc. Tomáš Mózes
2.5. Bc. Maroš Nemsila
2.6. Rozdelenie funkcií
2.7. Kontakt
3. Dokumentácia
3.1. Zimný semester
3.2. Letný semester
4. Produkt