Vitajte na stránke tímu
Next-dimension
Kto sme

O projekte

Sme tím číslo 15 v rámci predmetu Tímový projekt 1 a 2. Prínosom tímu by bolo dokončovať a obohatiť prototypy editorov 3D UML diagramov tried, aktivít a interakcií objektov. Projekt bude súčasťou rozbiehaného výskum podpory interaktívneho kolaboratívneho modelovania v priestore. Bolo by vhodné pokračovať v stavbe efektívnych architektúr a pokúsiť sa o migráciu z jazyka C++ do JavaScript/CSS.

Prototyp

Prototyp nášho projektu si môžete pozrieť tuto: Prototyp

Plán projektu

Zimný semester

Úloha
Vytvorenie serverovej časti aplikácie s databázou na ukladanie diagramov
Vypracovania fyzického modelu z metamodelu sekvenčného diagramu
Vytvorenie frontendovej časti aplikácie v AngularJS.
Vytvorenie JSON API komunikácie medzi frontendom a beckendom
Vytvorenie komponentov pre vykresľovanie elementov sekvenčného diagramu.
Načítanie uložených diagramov v databáze na frontend.

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete dokumentáciu k nášmu projektu a taktiež zápisnice z jednotlivých stretnutí.

Dokumentácia k šprintom

Šprint Retrospektíva
1.šprint retrospektíva
2.šprint retrospektíva
3.šprint retrospektíva
4.šprint retrospektíva
6.šprint retrospektíva
7.šprint retrospektíva
8.šprint retrospektíva
9.šprint retrospektíva
10.šprint retrospektíva
11.šprint retrospektíva

Náš tím

Sme tím zložený zo študentov prvého ročníka inžinierskeho štúdia na FIIT STU.

Ing. Ivan Polášek, PhD.

Pedagogický vedúci

Matej Víťaz

Manažér vývoja a integrácie
Rád kódi hocičo webové, backend či frontend. Najlepšie z tímu ovláda AngularJS, a to využíva aj v tímovom projekte. Taktiež ovláda PHP a iné webové jazyky.

Ľubomír Jesze

Manažér kvality kódu
Baví ho hlavne development webových aplikácií v PHP a frameworku Laravel. Taktiež vie takmer všetko o Githube a stará sa o tímový repozitár a poriadok v kóde.

Lukáš Skala

Manažér plánovania
Programuje hlavne v jazykoch Java a C#. Zaujíma sa o tvorbu webových aplikácí v Jave, čo využíva aj v práci.

Peter Zajac

Manažér testovania
Programuje hlavne v jazyku Java, začína taktiež s webovými technológiami.

Dominik Žilka

Manažér komunikácie
Najradšej má procedurálne programovanie v jazyku C a vylepšovanie algortimov v tomto jazyku.

Matúš Gáspar

Manažér dokumentácie
Pri svojej bakalárskej práci sa naučil programovať v jazyku R.

Jakub Minárik

Manažér rizík
Jeho odborom sú databázové technológie, a to využíva aj v práci, aj v tímaku.

Kontakt

Kontaktujte nás prioritne pomocou e-mailu.

next-dimension-team@googlegroups.com