Vitajte

Vitajte na webovej stránke projektu Inovatívne multimediálne služby tímu STRANGERS.Stránka obsahuje všetky potrebné informácie týkajúce sa projektu, ďalej tiež plán projektu, dokumentáciu ale aj informácie o jednotlivých členoch tímu.

Projekt je realizovaný v rámci predmetov Tímový projekt I a II na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v akademickom roku 2012/2013. Členovia tímu sú študentami prvého ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete.


Tím vytvára aplikáciu kurzu anglického jazyka pre Samsung Smart TV. Rozhodli sme sa vytvoriť aplikáciu pre televízory rady Smart TV, ktorá by nám hravou formou umožňovala vzdelávať, napr.pri domácich prácach. Aplikácia by mala byť funkčná samotatne priamo na televízore. Pre bližšiu špecifikáciu, aplikácia bude zameraná na vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov konkrétne anglického jazyka. Ide teda o interaktívny online kurz angličtiny dostupný v ponuke aplikácií Samsung Smrt TV priamo SMART Hub.

Vedúcim nášho tímoového projektu je Ing. Peter Trúchly, PhD.


Plagát

DOKUMENTACIA


POSUDOK PRE TÍM č.6


POSUDOK PRE NÁŠ TÍM č.3


PROTOTYP APLIKÁCIE


DOKUMENTÁCIA PROTOTYPU

POSUDOK PROTOTYPU

POSUDOK PROTOTYPU PRE TÍM 03

FINÁLNA DOKUMENTÁCIA

VÝSLEDNÁ-APLIKÁCIA

INFORMAČNÝ LETÁK

Téma projektu

Multimediálne aplikácie