O projekte

Žiaden človek nedokáže vyrobiť taký balón človeku ako môže vyrobiť človek človeku.

Oblasť stratosférických letov je mimoriadne zaujímavá a sama o sebe značne špecifická. Týmto projektom by sme chceli nadviazať na úspešné vypustenie stratosférického balóna v máji 2016. Cieľom nášho projektu je plne funkčný a spoľahlivý servisný modul umožňujúci pravidelné vypúšťanie balónov s experimentami rôznych projektov našej fakulty. Tento servisný modul je špeciálne zariadenie, ktoré pracuje v špecifických podmienkach ako je radiačné pozadie a extrémne zmeny teplôt. Tiež jeho neoddeliteľnou súčasťou je schopnosť zasielať informácie o svojej polohe za účelom úspešného dohľadania balóna po dopade naspäť na zem.


Servisný modul

Znovupoužiteľnosť

Navrhovaný modul umožňuje pravidelné a opakované vypúšťanie balónov s experimentami rôznych projektov našej fakulty.

Odolnosť

Zariadenie pracuje v náročných podmienkach ako znížená teplota a jej výkyvy, prípadne vyššia úroveň radiácie.

Rýchlosť

Vďaka použitým technológiam umožňuje modul balónu stúpať rýchlejšie ako v prípade iných riešení.

Informovanosť

Modul neustále komunikuje s pozemskou základňou a preto je stále zabezpečené aktuálne info o stave a lokácii.

Dokumentácia

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

Tím

Ing. Michal
Valíček
Bc. Tomáš
Urban
Bc. Martin
Oravský
Bc. Márius
Rak
Bc. Jakub
Findura
Bc. Maroš
Frkáň
Bc. Ján
Pánis
Bc. Dominik
Pisarovič

Generálni partneri

Tatra Banka Molpir

Kontakt

Ilkovičova 2

842 16 Bratislava 4

timovyprojekt10@gmail.com