Tím číslo 21
Viac o projekte

O projekte

Cieľom projektu je vytvoriť systém pre monitorovanie vozidiel v mestských oblastiach s využitím kamerovej techniky, tzv. edge computingu (počítaniu priamo na koncových zariadeniach), strojového učenia a IoT platformy. Úlohou systému je zaznamenať a vyhodnotiť informácie o správaní sa vozidiel v sledovanom úseku a pomôcť tak optimalizovať dopravu napríklad identifikáciou „busy hours“ na základe dĺžky státia vozidiel alebo detekciou vjazdu nepovoleného vozidla do stanovenej lokality.

Monitorovanie vozidiel

Manuálnu analýzu správania sa vozidiel nahradíme automatizovaným spôsobom a umožníme tak presnejšie zaznamenávanie udalostí v doprave.

Edge computing

Vďaka spracovaniu video streamu priamo na koncovom zariadení dokážeme ušetriť Vaše náklady a do cloudu odošleme už vyhodnotené údaje.

Optimalizovanie dopravy

Získané dáta budú využiteľné napr. k zlepšeniu mestských systémov ako je SmartParking platforma (zaparkuj.to), alebo priamo na optimalizáciu dopravy.

Náš tím

Ivan SRBA

Vedúci projektu

Matej GROMA

Developer

Matej HORVÁTH

Počítačové videnie & Algoritmy

Peter JURKÁČEK

Scrum Master

Jozef KAMENSKÝ

Full-stack Developer

Adam KŇAZE

Počítačové videnie & Algoritmy

Kristína MACKOVÁ

Back-End Developer

Lenka PEJCHALOVÁ

Grafik, Front-End Developer

Jakub SEDLÁŘ

Git master, Developer

Krok 1: Napísať metodiku.
Krok 0: Napísať metodiku o tom ako písať metodiku.
Krok -1: Napísať metodiku o to ako napísať metodiku o tom ako napísať metodiku.
Krok -2: Napísať metodiku o tom ako napísať...

Aktuality

 • Šprint 1 - Alomomola

  Stretnutie s partnermi projektu, konfigurácia serverov a IDEs.

 • Šprint 2 - Bulbasaur

  Začatie práce na všetkých komponentoch aplikácie (AI modul na kamere, server BE/FE)

 • Šprint 3 - Caterpie

  Zobrazovanie počtu prejazdov zo sledovanej oblasti na stránke na základe generovaných udalostí z kamery.

 • Šprint 4 - Diglett

  Umožnenie používteľovi upraviť konfiguráciu sledovanej oblasti na kamere pomocou anotácií a zobraziť mu histogram prejazdov pre sledovanú oblasť.

 • Šprint 5 - Eevee

  Mať hotové MVP

 • Šprint 6 - Flaaffy

  Integrovať HERE mapy a livestream z kamery

 • Šprint 7 - Gastly

  Dokončiť livestream, implementovať keypoint-tracking, zjednotiť dizajn podľa dizajn manuálu.

 • Šprint 8 - Hitmonlee

  Vizualizácia prechodov medzi zónami na mape a vo fotke križovatky.

 • Šprint 9 - Illumise

  Vizualizácia pohybov a státí vozidiel prostredníctvom trajektórií a heat máp, nasadenie softvéru na skutočnú kameru.

 • Šprint 10 - Jigglypuff

  Zlepšneie výkonu agregáciou dát o pohyboch vozidiel, úpravy dizajnu.

 • Šprint 11 - Kabuto

  Vizualizácia počtu prejazdov v čase, akcelerácia na grafickej karte.

Dokumenty

Zápisnice

Zimný semester

Popis Dátum Stiahni
Zápisnica č. 1 28. 09. 2018
Zápisnica č. 2 05. 10. 2018
Zápisnica č. 3 12. 10. 2018
Zápisnica č. 4 19. 10. 2018
Zápisnica č. 5 26. 10. 2018
Zápisnica č. 6 09. 11. 2018
Zápisnica č. 7 16. 11. 2018
Zápisnica č. 8 23. 11. 2018
Zápisnica č. 9 30. 11. 2018
Zápisnica č. 10 07. 12. 2018
Zápisnica č. 11 14. 12. 2018

Letný semester

Popis Dátum Stiahni
Zápisnica č. 12 12. 2. 2019
Zápisnica č. 13 19. 2. 2019
Zápisnica č. 14 26. 2. 2019
Zápisnica č. 15 5. 3. 2019
Zápisnica č. 16 12. 3. 2019
Zápisnica č. 17 19. 3. 2019
Zápisnica č. 18 26. 3. 2019
Zápisnica č. 19 2. 4. 2019
Zápisnica č. 20 9. 4. 2019
Zápisnica č. 21 16. 4. 2019
Zápisnica č. 22 30. 4. 2019
Zápisnica č. 23 7. 5. 2019

Exporty úloh

Zimný semester

Popis Dátum Stiahni
Export úloh 1.šprint 24. 11. 2018
Export úloh 2.šprint 24. 11. 2018
Export úloh 3.šprint 24. 11. 2018
Export úloh 4.šprint 12. 12. 2018
Export úloh 5.šprint 12. 3. 2019

Letný semester

Popis Dátum Stiahni
Export úloh 6.šprint 03. 03. 2019
Export úloh 7.šprint 10. 05. 2019
Export úloh 8.šprint 10. 05. 2019
Export úloh 9.šprint 10. 05. 2019
Export úloh 10.šprint 10. 05. 2019
Export úloh 11.šprint 10. 05. 2019

Sumarizácie šprintov

Zimný semester

Popis Dátum Stiahni
Sumarizácia 1. šprintu 24. 11. 2018
Sumarizácia 2. šprintu 24. 11. 2018
Sumarizácia 3. šprintu 24. 11. 2018
Sumarizácia 4. šprintu 12. 12. 2018
Sumarizácia 5. šprintu 12. 03. 2019

Letný semester

Popis Dátum Stiahni
Sumarizácia 6. šprintu 03. 03. 2019
Sumarizácia 7. šprintu 10. 05. 2019
Sumarizácia 8. šprintu 10. 05. 2019
Sumarizácia 9. šprintu 10. 05. 2019
Sumarizácia 10. šprintu 10. 05. 2019
Sumarizácia 11. šprintu 10. 05. 2019

Metodiky

Popis Dátum Stiahni
Metodika nasadzovania 27. 03. 2019
Metodika písania kódu 23. 11. 2018
Metodika úloh 23. 11. 2018
Metodika komunikácie 23. 11. 2018
Metodika verziovania 23. 11. 2018
Metodika testovania 14. 12. 2018
Metodika dokumentovania 14. 12. 2018
Metodika dizajnu 10. 5. 2018

Odovzdané dokumenty

Popis Dátum Stiahni
Motivačný dokument 19. 09. 2018
Prihláška na TP Cup 18. 10. 2018
Podklady pre mentoring 18. 11. 2018
Priebežná správa po 9 týždni 23. 11. 2018
Big picture - Riadenie projektu 14. 12. 2018
Big picture - Inžinierske dielo 14. 12. 2018
Moduly systemu 14. 12. 2018
Inštalačná príručka 14. 12. 2018
Swagger - dokumentácia backend 10. 5. 2019
Javadoc - dokumentácia backend 10. 5. 2019
SchemaSpy - dokumentácia databázy 10. 5. 2019
JSDoc - dokumentácia frontend 10. 5. 2019
Finálna inštalačná príručka 10. 5. 2019
Používateľská príručka 10. 5. 2019
Big picture - Inžinierske dielo (finálne) 10. 5. 2019
Moduly systému (finálne) 10. 5. 2019
Big picture - Riadenie projektu (finálne) 10. 5. 2019

Kontaktujte nás

tim21.2018.fiit@gmail.com

Projekt realizovaný v spolupráci s: