O projekte

Realizácia webového nástroja umožňujúceho používateľovi prívetivým spôsobom analyzovať zvolené dáta. Nástroj bude robustný, aby vedel spracovať rôznorodé datasety. Cieľom je pozbierať a integrovať najlepšie riešenia na spracovanie dát a doplniť ich tak, aby výsledný nástroj dokázal prezentovať zaujímavé zistenia, zobrazovať súvislosti, prepojí dáta s mapami a inými zdrojmi na webe

Základné úlohy:
Načítanie dát v rôznych formátoch (CSV, XML, SQL) prezentovanie základných veličín (entity, tabuľky, príklady hodnôt) používateľom riadenú analýzu dát (priemer, medián, odchýlka, rozsahy hodnôt, spájanie na základe podobných textov, extrakcia informácií) prezentácia výsledkov vo forme grafov, tabuliek prepájanie dát s inými zdrojmi (webové API, ďalšie zdroje dát, encyklopédie)

O tíme

DANIŠ Igor

DANIŠ Igor

Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v študijnom programe Informatika. Počas štúdia som mal možnosť v zamestnaní pracovať na viacerých zaujímavých projektoch a problémoch. Zastával som viacero programátorských pozícií (backend/frontend/tester). Projekty sa zameriavali hlavne na zber, analýzu a objavovanie znalostí v dátach zozbieraných z rozličných zdrojov, ktoré boli následne vizualizované webovými aplikáciami. Vďaka nim mám skúsenosti s riešením problémov ako návrh softvérovej architektúry, internacionalizácia, crawling, parsovanie a vizualizácia dát, testovanie, refaktoring, návrh UI/UX... Vo voľnom čase sa aktívne zaujímam o dianie v IT, architektúru informačných systémov, škálovateľnosť, automatizáciu vývojového cyklu a uplatnenie programovacích paradigiem. Skúsenosti s: Java/J2EE, Scala, JavaScript, Bash, Python, Less/Sass, Maven, Grunt, Git, Mercurial PMD, FindBugs, Jenkins, Jira atď.


KMEŤKO Jakub

KMEŤKO Jakub

Absolvent Bc. štúdia na Paneurópskej vysokej škole, odbor Aplikovaná Informatika. Skúsenosti s C, C#, Java, PHP, MySql, jQuery, HTML, CSS, AJAX, Photoshop (grafika, design). Mimoškolské aktivity: spolumajiteľ a CEO reklamnej agentúry, grafického štúdia, a spoločnosti zameranej na vývoj softvéru. Skúsenosti z praxe: riadenie tímu/ov (72 ľudí), vývoj webových systémov.


KOŠUT Martin

KOŠUT Martin

Som absolvent bakalárskeho štúdia na FRI ŽU odbor informatika. Sám som sa naučil robiť webové stránky v HTML, CSS, PHP, JS, jQuery a grafické úpravy vo Photoshope. Na škole som sa naučil Javu, SQL, C++, UML a vytvárať Android aplikácie, čo bolo aj témou mojej bakalárskej práce - Zaznamenávanie a zobrazovanie dostupných WiFi sieti na mape (GPS klient, WiFi klient, Google mapy, fragmenty, XML, SQLite, synchronizácia databáz). Počas školy som pracoval v žilinskej firme Webmax s.r.o, kde som sa naučil vytvárať webové stránky v CMS a frameworku Silverstripe (PHP, CSS).


LOŠÁK Martin

LOŠÁK Martin

Absolvoval som bakalárske štúdium na FIIT, počas ktorého som získal skúsenosti z rôznych oblastí. Pokročilo ovládam Java EE aj v spojení s Android SDK. Pracoval som nad SQL databázou počas mojej bakalárskej práce Webového katalógu knižnice pre deti, kde som programoval Android aplikáciu spolu s back-end serverom Oracle GlassFish s ktorým komunikovala prostredníctvom XML. Z práce mám zase skúsenosť s webmi, konkrétne HTML5 a CSS.


PAĽOVE Stanislav

PAĽOVE Stanislav

Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU odbor PKSS. Ovládam programovacie jazyky SQL,C, C# a Java. Mam skúsenosti s administráciou a customizáciou systému JIRA pre sledovanie a správu problémov.


OSTROVSKÝ Alex

OSTROVSKÝ Alex

Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU odbor PKSS. V skole som vypracoval všetky projekty v programovacom jazyku Java. Mam skúsenosti s tvorbou webových stránok kde som využil jazyky HTML5, CSS, jQuery, JavaScript, SQP, PHP. Ďalej mam skúsenosti s CMS systémami Joomla a WordPress. Pracoval som ako tester vo firme CN Group a ERNI s.r.o. kde som vytváral a riadil sa testovacími scenármi, reportoval bugy a konzultoval s vývojármi.


UHEREK Peter

UHEREK Peter

Som absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU v študijnom odbore počítačové inžinierstvo. Programátorské skúsenosti, ktoré som prevažne nadobudol škole (C, C#, Java) som ďalej rozvíjal v rôznych mimoškolských aktivitách ako napríklad Spot Summer School (Python, JavaScript, jQuery, CSS, GitHub). V minulosti som taktiež pracoval na viacerých pozíciách testera softvérových produktov. V súčasnosti pracujem v internetovej banke na pozícií IT operátora (Unix, SQL).


Plán

Následujúca tabuľka zobrazuje úlohy vybrané z backlogu na realizáciu, ich poradové číslo, identifikačné čislo v nástroji JIRA, stručný popis, a aktuálny stav úlohy.

No. Úloha Popis Splnená
1 100 Vytvorenie kostry webstránky produktu.
2 102 Ako neregistrovaný používateľ sa chcem registrovať aby som mohol pracovať so systémom.
3 102 Ako registrovaný používateľ sa chcem prihlásiť do systému.
4 103 Ako prihlásený užívateľ chcem mať možnosť odhlásiť sa zo systému.
5 104 Ako prihlásený užívateľ chcem vidieť svoj profil a mať možnosť upravovať ho.
6 105 Ako prihlásený používateľ chcem mať možnosť vytvoriť nový dataset.
7 106 Ako prihlásený používateľ chcem vidieť nahrané datasety.
8 107 Ako server chcem stiahnut zdroj z ktoreho budem analyzovat dataset
9 108 Ako prihlásený používateľ chcem mať možnosť mazať a editovať moje datasety.
10 109 Ako prihlásený používateľ chcem vidieť, ktoré datasety sú už zanalyzované
11 201 Získavanie dát
12 202 Plánovač sťahovania
13 203 Ukladanie datasetov a elasticsearch
14 204 Typy datasetov
15 205 Spracovanie datasetov
16 206 Aplikácie 3. strán
17 207 Vykresľovanie dát
18 208 Obrazovky GUI
19 209 Prispôsobenie GUI používateľom
20 Vytvoriť politiku commitov
21 301 Recaptcha
22 302 Emailova verifikacia pri registracii
23 303 Password reset
24 304 Refactor profilu
25 305 Stiahnutie datasetu a pridanie do DB
26 306 Chcem vidiet zakladne textove informacie (atributy,datum,velkost)
27 307 V zozname datasetov sa zobrazia ich atributy
28 308 Zobrazit typy atributov v zozname
in progress
29 309 Pouzivatel meni typ atributu
30 310 Vymysliet 6 funkcii manipulacie s datami + obrazovky
in progress
31 311 Ako pouzivatel chcem vidiet prvych 15 riadkov dtasetu
32 401 Ako pouzivatel chcem spustit analyzu dat
33 402 Ako admin chcem byt informovany o behu aplikacie
34 403 Ako pouzivatel chcem vidiet mapu s mestami z analyzovanych dat
35 404 Ako pouzivatel chcem vytvorit graf z dvoch vybranych stlpcov
36 501 Refactor dizajnu
37 502 Zrevidovať, mergnúť, nasadiť funkčný dev
38 503 Spísanie vyhodnotenia šprintu do dokumentácie riadenia
39 504 Doplniť čo chýba v dokumentácii k riadeniu
40 505 Vymyslieť funkcie a popísať ich
41 506 Doplniť dokumentáciu k inžinierskému dielu
42 507 Automatické nasadzovanie - capistrano, scripty
43 508 Zmena typu stĺpca priamo nad stĺpcom - on change update
44 509 Automatizované testy s implementáciou
45 601 Nasadenie servera
46 602 Revizia stahovania
47 603 Revizia workflow manazera
48 604 Osetrenie nestandardnych suborov
49 605 Prepojenie s R
50 606 Predspracovanie csv v R
51 607 Analyza datasetu v R
52 701 Revizia vzhladu
in progress
53 702 Chyba undefined method
54 703 Opravenie zobrazenia typov
55 704 Zobrazenie datasetov po nahrani datasetu
56 705 Demo dataset
57 706 Uprava tabulky datasetov
58 707 Konfiguracia R skriptu
59 708 User profile
60 709 Admin rozhranie
61 710 Jira okno
62 711 Zobrazenie vysledkov z tabulky summary
64 801 Ako odhlaseny uzivatel chcem mat moznosti len pre mna
65 802 Refaktor dizajnu
66 803 Korektne nacitanie datasetu
67 804 Strankovanie datasetu
68 805 Ukladanie predspracovania
69 806 Spustenie analyzy
70 807 Zmena typov - scroll
71 808 Posielanie kontaktu
72 901 Chyba po zadani kratkeho hesla v Registration form
73 902 Pokus o editovanie datasetu skonci s chybou
74 903 Fixnut aplikaciu pre rozne datasety
75 904 Presunut analyzu miest do delayed jobu
76 905 Ako používateľ chcem byť informovaný o výsedku analýzy emailom
77 906 Ako pouzivatel chcem pri riadku s firmou vidiet odkaz na externe portaly
78 907 Ako pouzivatel chcem vidiet histogramy pre jednotlive stlpce
79 908 Preklikavanie roznych grafov
80 909 Zjednotit jazyk aplikacie do AJ
81 910 Mesta na mape sa nezobrazuju korektne
82 1001 Zobrazovanie vybranych stlpcov v tabulke
83 1002 Balik mensich uloh
84 1003 Vytvorenie testov pre vsetky modely
85 1004 Presmerovanie pri pusteni reanalysis
86 1005 Spojazdnenie updatovania percent v tabulke Your Dataset
87 1006 Prepocitavanie coordinatov
88 1007 Chyba pri spracovani slovenskych datasetov na serveri
89 1008 Zle zobrazujuce jira okno
90 1009 Tlacidla v detaile datasetu sa nezobrazuju spravne
91 1101 Mapa prvého datasetu
92 1102 Dve jira okná
93 1103 Úpravy štýlov Jira okna
94 1104 Emailová notifikácia o reanalýze
95 1105 Korekcie textov
96 1106 Zjednotenie algoritmu typu koordinát
97 1107 Obmedzenie prístupových práv pre zmazané datasety
98 1108 Odchytávanie chybových hlášok
99 1109 Skrolovanie do grafu
100 1110 Focus selectboxov
101 1111 Úprava štýlovania grafov
102 1112 Korekcia bieleho buttonu

Dokumenty

Zápisnice zo stretnutí:

-- Zimný semester --

02.10.2014 - Zápisnica z 01. stretnutia [PDF]
09.10.2014 - Zápisnica z 02. stretnutia [PDF]
16.10.2014 - Zápisnica z 03. stretnutia [PDF]
23.10.2014 - Zápisnica z 04. stretnutia [PDF]
30.10.2014 - Zápisnica z 05. stretnutia [PDF]
06.11.2014 - Zápisnica z 06. stretnutia [PDF]
13.11.2014 - Zápisnica z 07. stretnutia [PDF]
20.11.2014 - Zápisnica z 08. stretnutia [PDF]
27.11.2014 - Zápisnica z 09. stretnutia [PDF]
04.12.2014 - Zápisnica z 10. stretnutia [PDF]
11.12.2014 - Zápisnica z 11. stretnutia [PDF]


-- Letný semester --

24.02.2015 - Zápisnica z 12. stretnutia [PDF]
03.03.2015 - Zápisnica z 13. stretnutia [PDF]
09.03.2015 - Zápisnica z 14. stretnutia [PDF]
16.03.2015 - Zápisnica z 15. stretnutia [PDF]
23.03.2015 - Zápisnica z 16. stretnutia [PDF]
30.03.2015 - Zápisnica z 17. stretnutia [PDF]
13.04.2015 - Zápisnica z 18. stretnutia [PDF]
20.04.2015 - Zápisnica z 19. stretnutia [PDF]
28.04.2015 - Zápisnica z 20. stretnutia [PDF]
04.05.2015 - Zápisnica z 21. stretnutia [DOC]
18.05.2015 - Zápisnica z 22. stretnutia [PDF]


--Dokumentácia--

Dokumentácia - 1. kontrolný bod (zimný semester) [ZIP]
Dokumentácia - 2. kontrolný bod (zimný semester) [ZIP]
Dokumentácia - 3. kontrolný bod (letný semester) [ZIP]

--Test Case--

Testovacie scenáre (letný semester) [XLSX]

--Plagát tímu--

Plagát tímu [JPG - 4.3 MB]

--Ponuka tímu--

Ponuka tímu [PDF]

--Iné--