Vitajte na stránke nášho tímového projektu


Diagnostika porúch diskrétnych udalostných systémov založená na modeloch a aplikácie v informatike

Na týchto stránkach Vám budeme predstavovať progres v našej práci pod vedením Ing. J.Flochovej so zadaním:

      V projekte ide o analýzu, programovanie a overovanie metód diagnostiky porúch diskrétnych udalostných systémov založenej na modeloch systému (konečný automat, stochastický automat, Petriho sieť atd.) a o navrhnutie a testovanie príkladov z oblasti informatiky, najmä počítačových sietí!!!, architektúry software a hardware a pod. Software nástroj na analýzu a diagnostiku možnosti poruchy si študenti môžu jednak zvoliť (na Internete je hodne freeware najmä na modelovanie diskrétnych systémov) alebo si ho môžu naprogramovať v C++, Visual C++, C#, Java, pripadne môžu prepísať niektoré modely i do VHDL.

Veríme, že naša stránka Vás zaujme.

Bc. Tomáš Bartek, Bc. Jozef Ferenčík, Bc. Lukáš Humený, Bc. Peter Kubanda, Bc. Pavol Kubík, Bc. Michal Kurtý, Bc. Michal Zapatický, študenti FIIT STU, odbor PKSS.