Tímový projekt - FIS II ( Tím č. 14 )mslogo.gif (9866 bytes)

Colorful Stone Stripe.gif (2795 bytes)

Hlavná stránka - Obsah

Členovia tímu

Ponuka

Plán projektu

Stretnutia tímu

Výsledky projektu

 

    Táto stránka obsahuje informácie o riešení informačného systému v rámci predmetu "Tímový projekt" prvého ročníka inžinierskeho štúdia na FEI STU. Tím číslo 14 rieši " fakultný informačný systém II " a tvoria ho nasledujúci členovia : Ivan IVAN, Tomáš JAVOR, Michal KADLEC, Branislav KLČO, Marek KOČAN.

Obsah :

Členovia tímu
Ponuka na FIS II
Stretnutia tímu
Plán projektu
Výsledky projektu
Stručná charakteristika informačného systému
Čo je nové

 

 

Čo je nové ?

Stav projektu k 10.5.1999
Výsledky projektu za letný semester
Dokumentácia k systému
Fakultný informačný systém II - výsledný produkt
Príručka k Fis II

 

 

Fakultný informačný systém II.

Vychádzajúc z analýzy práce na vedecko-výskumnom a zahraničnom oddelení dekanátu a na sekretariáte katedry, ako aj jednotlivých skupín pracovníkov fakulty, navrhnite informačný systém, ktorý bude pokrývať tieto oblasti:

 1. veda a výskum
  vedecké projekty
  vedecko-technické projekty
  granty
  inštitucionálne projekty
  publikačná činnosť
  evidencia podujatí
  agenda pre vedecké a pedagogické hodnosti
 2. zahraničné styky
  vyslania a prijatia
  medzinárodné projekty
  štipendijné pobyty

 

Naspäť na začiatok stránky

 
Colorful Stone Stripe.gif (2795 bytes)
Stránku vytvoril : Marek Kočan.
Posledná zmena obsahu stránok : 11. máj 1999
Kontakty :
IVAN Ivan
JAVOR Tomáš
KADLEC Michal
KLČO Branislav
KOČAN Marek
pošli e-mail (ivaniv@decef)
pošli e-mail (javor@decef)
pošli e-mail (kadlec@decef)
pošli e-mail (klco@decef)
pošli e-mail (mkocan@decef)