Vitajte na webových stránkach tímu Critical Error

Zatiaľ čo vytvorenie programu schopného poraziť najlepšieho šachového vežmajstra bola otázka dvoch desaťročí, vízia tímu robotov schopných poraziť najlepšiu svetovú jedenástku je stále v rovine science-fiction. Zatiaľ čo v doméne 2D simulácie už výkony tímov konvergujú ku skutočným, 3D futbalisti sa stále boria s triviálnymi otázkami: ako vstať, ako sa čo najrýchlejšie dostať na vybrané miesto, ako kopnúť do lopty. V rámci našich schopností sa pokúsime nájsť riešenia týchto problémov.

Na konci minulého akademického roku, v máji, sa uskutočnila súťaž zručností 3D humanoidných robotov. Išlo o rôzne disciplíny, vstávanie, kopnutie na cieľ, chodenie. Niektoré z predvedených riešení by sa dali označiť za uspokojivé a vhodné na zahrnutie do správania sa vyvíjaného hráča. Pokúsime sa vylepšiť tie časti nízkoúrovňového správania sa, ktoré ešte nie sú implementované na uspokojivej úrovni. Po dôkladnom otestovaní nízkoúrovňového správania by sme radi navrhli a implementovali správanie sa vyššej úrovne, samotné rozmýšľanie hráča. Architektúra a návrh takéhoto správania sa bude ešte predmetom konzultácii. Dvaja členovia tímu sa venovali skúmaniu rôznych architektúr rozhodovania hráčov 2D tímov vo svojich bakalárskych prácach. Cieľom projektu je vytvoriť hráča v poli, schopného základnej hry s prvkami tímovej spolupráce. Ak sa nám podarí dosiahnuť tento cieľ, radi by sme doplnili aj správanie sa brankára.

Pedagogický vedúci nášho tímu je Ing. Ivan Kapustík; jeho členovia sú Bc. Juraj Drahoš, Bc. ľuboš Gelányi, Bc. Ivan Hujsi, Bc. Jaroslav Chnúrik, Bc. Ján Janík, Bc. Michal Jantošovič, Bc. Maroš Urbanec.