Víta Vás MOB-UX tím

Tvoríme dokonalý používateľský zážitok, mobilné a webové aplikácie

O nás

MOB-UX je tímový projekt realizovaný tímom 7 študentov na FIIT STU

Analýza správania sa používateľa v mobilných aplikáciách

Jednou z možností testovania použiteľnosti mobilných aplikácií je sledovanie správania sa používateľa (jeho aktivít) v cieľovej aplikácii. Toto je možné realizovať pomocou rozšírenia (angl. plugin) integrovateľného do cieľovej aplikácie, ktoré zaznamenáva interakcie používateľa s aplikáciou a odosiela ich na server. Ten agreguje prijaté udalosti a poskytuje rozhranie na analýzu údajov za účelom identifikácie potenciálnych problémov použiteľnosti.

Cieľom projektu je podporiť testovanie používateľského zážitku v mobilných (Android) aplikáciách vytvorením unikátnej webovej služby. Klient služby (analytik, výskumník) sa zaregistruje a integruje poskytované rozšírenie do svojej mobilnej aplikácie. Bežní používatelia budú – ich prirodzeným používaním aplikácie - generovať údaje, ktoré bude služba agregovať. Služba poskytne analytikovi rozhranie na analýzu zozbieraných údajov. Riešenie bude pozostávať z dvoch hlavných častí, a to klient (rozšírenie) a server.

Náš tím

Zoznámte sa s naším tímom

Ing. Eduard Kuric, PhD.

Vedúci tímu

Bc. Patrik Pindeš

Scrum master/Hlavný manažér

Bc. Matúš Buzássy

Hlavný manažér/Scrum master

Bc. Tomáš Anda

Manažér komunikácie

Bc. Ľuboš Stefunko

Padlý hrdina (bývalý UX expert)

Bc. Igor Vereš

Databázový expert

Bc. Martin Nagy

Manažér dokumentácie

Bc. Dávid Beňo

Android expert

Zápisnice

Táto sekcia obsahuje zápisnice z našich stretnutí

1. stretnutie

Autor: Patrik Pindeš
Dátum: 5. 10. 2017

2. stretnutie

Autor: Matúš Buzássy
Dátum: 12. 10. 2017

3. stretnutie

Autor: Tomáš Anda
Dátum: 19. 10. 2017

4. stretnutie

Autor: Ľuboš Štefunko
Dátum: 26. 10. 2017

5. stretnutie

Autor: Igor Vereš
Dátum: 2. 11. 2017

6. stretnutie

Autor: Martin Nagy
Dátum: 9. 11. 2017

7. stretnutie

Autor: Tomáš Anda
Dátum: 16. 11. 2017

8. stretnutie

Autor: Dávid Beňo
Dátum: 23. 11. 2017

9. stretnutie

Autor: Tomáš Anda
Dátum: 30. 11. 2017

10. stretnutie

Autor: Matúš Buzássy
Dátum: 14. 12. 2017

11. stretnutie

Autor: Patrik Pindeš
Dátum: 19. 2. 2018

12. stretnutie

Autor: Dávid Beňo
Dátum: 26. 2. 2018

13. stretnutie

Autor: Tomáš Anda
Dátum: 19. 3. 2018

14. stretnutie

Autor: Dávid Beňo
Dátum: 9. 4. 2018

15. stretnutie

Autor: Patrik Pindeš
Dátum: 16. 4. 2018

16. stretnutie

Autor: Dávid Beňo
Dátum: 09. 5. 2018

Metodiky

Táto sekcia obsahuje metodiky nášho tímu

Dokumentácia

Táto sekcia obsahuje dokumentáciu nášho projektu

Kontaktujte nás

Pošlite nám email alebo nám zatelefonujte

Ilkovičova 2
841 04, Karlova Ves

team11fiittp@gmail.com

Your message has been sent. Thank you!