Vitajte na palube Boinc 747. Projekt, v rámci ktorého prehľadáme neprebádané.

Cieľom nášho projektu je vytvoriť infraštruktúru pre distribuované počítanie s použitím technológie BOINC. Riešenie overíme na príklade výpočtovo náročnej úlohy prehľadávania veľkých stromov.

Spoznaj tím

 • Python
 • ObjC
 • C
 • .NET
 • W/X

Juraj Vincúr

 • Java
 • C
 • SQL
 • L

Juraj Petrík

 • Java
 • C
 • ASM
 • SQL
 • W/L

Pavol Pidanič

 • C++
 • C
 • Java
 • C#
 • L

Ján Kalmár

 • Java
 • C
 • SQL
 • W

Martin Tibenský

 • Java
 • C
 • SQL
 • W

Radoslav Zápach

Stretnutia

Projekt

Väčšina počítačov na ktorých študenti a zamestnanci pracujú využíva procesor počítača buď nárazovo, alebo len v malej miere. Prebytočný výkon sa dá využiť na výpočtovo náročné úlohy. Cieľom projektu je vytvoriť systém, ktorý by používal nevyužitý procesorový čas. Majitelia, ktorí sa rozhodnú darovať svoj nevyužitý CPU čas fakulte, prihlásia svoje počítače do fakultného gridu. Tento bude rozdeľovať úlohy pracovným staniciam a zbierať výsledky s použitím technológie BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing). V dnešnej dobe je možné v rámci výpočtov v gride používať aj výkon grafických kariet, prípadne pripojiť do gridu aj mobilné zariadenia.

Kontakt

V prípade záujmu, nejasností alebo potreby ďalších informácií ohľadom nášho projektu nás neváhajte kontaktovať e-mailom.