Projekt

Cieľom projektu je navrhnúť predikčný model na predikciu kožnej toxicity na základe údajov z experimentov na 3D tkanivových modeloch, bunkových kultúrach a prípadných animálnych experimentoch pomocou metód QSAR (kvantitatívna analýza vzťahu štruktúry a účinku) založených na strojovom učení. Výsledný model musí byť navrhnutý v zmysle OECD smernice pre vývoj QSAR modelov. Kožná dráždivosť všetkých chemických látok a medicínskych zariadení je testovaná na laboratórnych zvieratách, tkanivových kultúrach alebo bunkových kultúrach. Tieto metódy buď predstavujú etický problém alebo sú cenovo a časovo náročné. Alternatívnou metódou k týmto testom je in sillico experiment pomocou metód QSAR.


Náš tím

Každý člen tímu má priradenú špecifickú rolu, z ktorej vyplývajú určité povinnosti a definujú charakter náplne práce v rámci projektu.

team member

Oliver Adler

Výber a implementácia výpočtu chemických deskriptorov. Implementácia machine learning modelov.

team member

Adam Baran-Tomik

Analýza a čistenie dát, extrakcia chemických látok z článkov a publikácií. Implementácia ML modelov.

team member

Matúš Baran

Výber a implementácia výpočtu chemických deskriptorov. Implementácia machine learning modelov.

team member

Matúš Beharka

Vytváranie dokumentácie projektu, vytváranie zápisníc. Zabezpečenie a riešenie formálnej stránky projektu.

team member

Pavol Belej

Analýza domény projektu. Analýza a čistenie dát. Návrh a implementácia machine learning modelov.

team member

Lukáš Čižmárik

Návrh a tvorba webovej stránky tímu. Tvorba dizajnu tímového loga. Formalizovanie extrahovaných dát.

team member

Marta Prnová

CEO / Product owner Zodpovedný za smerovanie a udržiavanie projektu

Náš tím pozostáva zo šiestich členov, ktorí študujú v odbore inteligentné softvérové systémy. Počas štúdia sa každý člen tímu profiloval podľa vlastných preferencií, pričom jednotlivé nadobudnuté skúsenosti môžeme spolu zužitkovať a vytvoriť tak plnohodnotný tím, ktorý si hravo poradí so samotným návrhom, implementáciou a overením riešenia. Poznáme sa od prvého ročníka bakalárskeho štúdia, počas ktorého sme spolu pracovali na viacerých projektoch a spoločný čas trávime aj mimo fakulty.


Dokumenty

document

Nasledujúci odkaz na G-DISK obasahuje všetky písomné dokumenty ktoré boli vytvorené počas projektu.


Kontakt

dermatox.tim21@gmail.com