Sieťový protokol IPv6

Tímový projekt - Tím č. 6

Aktuality


Finálny produkt = 178.62.248.153

22.05.2015 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Finálna verzia produktu je dostupná na ip adrese 178.62.248.153.

Doplnenie video prezentácie

21.05.2015 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Doplnanie videoprezentácie, ktorá je možná zhliadnuť priamo zo stránky.

Doplnenie projektovej a riadiacej dokumentácie

21.05.2015 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Doplnanie dokumentácie na webstránku.

Doplnenie zápisnice č.31 a 32

19.05.2015 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Doplnanie dokumentácie, posledné testovanie zložitých topológii. Doplnenie celého modulu v anglickom jazyku vrátanie grafov a simulácie.

Doplnenie zápisnice č.29 a 30

05.05.2015 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Testovanie rôznych topológií, doplnenie generátora testov.

Doplnenie zápisnice č.27 a 28

21.04.2015 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Doplnenie RIP protokolu do generovania zdrojového kódu, testovanie a odlaďovanie chýb.

Doplnenie zápisnice č.25 a 26

07.04.2015 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Testovanie jednoduchého prototypu grafického vytvárania topológii. Aktualizovanie celého NS3 modulu pre využitie RIP protokolu.

Doplnenie zápisnice č.23 a 24

24.03.2015 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Poisledné odlaďovanie drobných chýb. Návrh grafického generátora topológii.

Doplnenie zápisnice č.21 a 22

10.03.2015 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Rozdelenie úloh základných opráv po roku 2013/2014

Doplneniá finálna riadiaca a projektová dokumentácia za rok 2013/2014

22.05.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Dinálne dokumentý sú dostupné vo formáte PDF na stránke Stiahnuť.

Doplnená celá webová stránka na stiahnutie 2013/2014

22.05.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Všetky zdrojové kódy stánky za rok 2013/2014.

Doplnenie zápisnice č.19 a 20

06.05.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Finalizovanie projektu, odstraňovanie posledných chýb. Dopisovanie záverečných dokumentov.

Doplnenie zápisnice č. 17 a 18

24.04.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Pokračovanie v implementácií wizardu a vykresľovanie výstupných grafov.

Doplnenie zápisnice č. 15 a 16

03.04.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Vytvorili sme skripty pre generovanie dát pre grafy a pokračujeme v implementácií NS3 modulu. V NS3 module budeme vytvárať wizard, ktorý bude slúžiť pre vytvorenie vlastnej topológie.

Doplnenie zápisnice č. 13 a 14

17.03.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Dosahujeme ďalšie výsledky pri práci na projekte. Vedúci práce nás vždy usmerní akým spôsobom máme riešiť problémy. Viac informácii v zápisniciach.

Doplnenie zápisnice č. 12

03.03.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Pokročili sme v práci s našim edukačným modulom, ktorý bude využívať simulačný program NS3. Viac informácii v zápisnici.

Doplnenie zápisnice č. 11

27.02.2014 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Na prvom stretnutí v letnom semestri sme si zhrnuli naše dosiahnuté výsledky a určili sme si ďalšie ciele tohoto semestra.

Preznetácia projektu - ukončenie Zimného semestra

05.12.2013 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Na spoločnom stretnutí sme prezentovali naše dosiahnuté výsledky na projekte aj s ostatnými tímami.

Doplnenie zápisníc

28.11.2013 20:00, Napísal Anton Pôbiš

Postupne sme doplnili všetky zápisnice za zimný semester. Dokopy ich je desať.

Výmena dokumentácii na posúdenie

15.11.2013 15:00, Napísal Lukáš Danielovič

Prebehla výmena dokumentov riadenia a projektu. Každá strana podpísala preberacie protokoly a vlastni svoje kópie. Odovzdanie posudkov dokumentácii ja naplánovaný na 22.11.2013.

Aktualizovanie: Zápisnica 4,5 a Odkazy

14.11.2013 20:00, Napísal Lukáš Danielovič

Aktualizované stránky: Zápisnica 4,5 a Odkazy. Zápisnice dostupné vo formáte PDF. Pridané odkazy na stránky potrebné k implementovaniu výsledného produktu portálu (W3Schools, GNS3).

Vytvorenie: O nás a Plán

17.10.2013 22:00, Napísal Lukáš Danielovič

Vytvorené stránky: O nás a plán projektu. Zdrojové súbory: O nás a Plán.

Vytvorenie internetovej stránky tímu

10.10.2013 14:00, Napísal Anton Pôbiš

Vytvorenie internetovej stránky k projektu, kde sa bude podrobne zaznamenávať celá práca na projekte.

Pridelenie ponuky

08.10.2013 14:00, Napísal Anton Pôbiš

Pridelenie ponuky Sieťový protokol IPv6 a dohodnutie sa na konzultáciach k tímovému projektu s vedúcim projektu Ing Petrom Magulom, PhD.

Vytvorenie ponuky

01.10.2013 14:00, Napísal Anton Pôbiš

Vytvorenie a prezentovanie ponuky vedúcím tímov. Prezentáciu sme odovzdali do AIS.

Vytvorenie tímu č. 6

24.09.2013 14:00, Napísal Anton Pôbiš

Na predmete tímový projekt sme vytvorili šesť členný tím, ktorý sa dohodol na vypracovaní ponuky pre dva projekty. Primárne Sieťový protokol IPv6 a sekundárne - Interaktivita mobilného zariadenia a televízie