O projekte

Cieľom projektu je vytvoriť prepojenie LTE a VoIP technológií pre prezentačné a výskumné účely. LTE je najmodernejšia komerčne používaná mobilná sieť. VoIP použité v projekte bude v súlade so štandardmi založené na SIP protokole, pričom použitie IMS architektúry môže byť výhodnou. Výsledkom projektu má byť pripravená a nakonfigurovaná sieť, ktorá podporuje telefónne hovory z moderných zariadení.

Naše zameranie

LTE

IMS

Software

Hardware

Zariadenia

V našom projekte máme možnosť pracovať s najnovšími LTE zariadeniami od spoločnosti Huawei.

Náš tím

img
doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Vedúci tímového projektu

Docent CSc. - Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)

Prodekan - Fakulta informatiky a informačných technológií

img
Bc. Martin Dulovič
TeamLeader

Manažér komunikácie

Manažér ľudských zdrojov

Správca webovej stránky

Core / Access LTE vrstva

img
Bc. Martin Dubovský
Člen

Manažér rozsahu projektu

Správca retrospektív

Core LTE vrstva - MME


img
Bc. Andrej Kapusta
Člen

Manažér rizík

Manažér kvality

Core LTE vrstva - SGW


img
Bc. Matúš Kislan
Člen

Manažér vývoja projektu

IMS integrácia

IMS testovanie


img
Bc. Tomáš Krkoš
Člen

Manažér integrácie projektu

Podpora dokumentácie

IMS testovanie

Core LTE vrstva- PGW

img
Bc. Pavol Macho
Člen

Manažér monitorovania projektu

HSS integrácia

IMS testovanie


img
Bc. Juraj Matuš
Člen

Manažér dokumentovania

Integrácia HSS

Testovacie scenáre


Dokumenty

Dokumenty, ktoré doteraz vnikli počas práce na projekte.

Názov dokumentu Dátum Popis Na stiahnutie
Inžinierske dielo 18.11.2015 Dokumentácia k inžinierskemu dielu Stiahnuť
Riadenie projektu 18.11.2015 Dokumentácia k riadenia projektu Stiahnuť
Šablóna zápisnice 07.03.2016 Šablóna zápisnice vo formáte .pdf Stiahnuť
Zápisnica č.1 30.09.2015 Zoznámenie sa s LTE technológiou Stiahnuť
Zápisnica č.2 07.10.2015 Zoznámenie sa s Huawei zariadeniami Stiahnuť
Zápisnica č.3 13.10.2015 Experimentácia so zapájaním zariadení a plánovanie prvého šprintu Stiahnuť
Zápisnica č.4 20.10.2015 Pokračovanie so zapájaním zariadení Stiahnuť
Zápisnica č.5 27.10.2015 Pokračovanie so zapájaním zariadení Stiahnuť
Zápisnica č.6 05.11.2015 Technické konzultácie s vedúcim tímu Stiahnuť
Zápisnica č.7 12.11.2015 Prideľovanie dokumentačných úloh pre odovzdanie breakpointu Stiahnuť
Zápisnica č.8 18.11.2015 Dohadovanie o ďalšom technickom postupe diela Stiahnuť
Zápisnica č.9 24.11.2015 Prerozdelenie študijných materiálov k zariadeniam Core vrstvy Stiahnuť
Zápisnica č.10 03.12.2015 Návrh testovacích scenárov Stiahnuť
Zápisnica č.11 10.12.2015 Uzatvorenie semestra Stiahnuť
Zápisnica č.12 15.02.2016 Cieľe letného semestra Stiahnuť
Zápisnica č.13 29.02.2016 Zhrnutie progresu Stiahnuť
Zápisnica č.14 07.03.2016 Problematika IPv6 Stiahnuť
Zápisnica č.15 28.03.2016 Práca na projekte Stiahnuť
Zápisnica č.16 04.04.2016 Práca na HSS Stiahnuť
Zápisnica č.17 11.04.2016 Testovanie IMS Stiahnuť
Zápisnica č.18 18.04.2016 Prokračovanie prác na IMS Stiahnuť
Zápisnica č.19 25.04.2016 Integrácia MME-HSS Stiahnuť
Zápisnica č.20 02.05.2016 Testovanie MME-HSS Stiahnuť
Zápisnica č.21 09.05.2016 Testovanie MME-HSS Stiahnuť

Naši partneri

V našom projekte využívame hardvér / softvér / podporu od nasledovných partnerov.

clients Brand
clients Brand
clients Brand

Kontakt

V prípade nejakých pripomienok nám prosím napíšte.

Telefón

+421 904 855 624

Emailová adresa

voip2lte@googlegroups.com

Miesto stretnutia

FIIT STUBA 5.44

Stretnutia tímu

Pondelok 13:00 - 16:00