IndoorNav

Pracujeme na zobrazení polohy a navigácií v budovách vrámci aplikácie Virtual FIIT.
VirtualFIIT
Virtual FIIT

Stiahni si aplikáciu, ktorá ti pomôže pri štúdiu na FIIT STU. Pomocou nej jednoducho zistíš kde máš ďalšiu hodinu, čo je dobrého na obed a kedy ide najbližia MHD.Nexus 4

group

Minuloročné Tímy

Na aplikácií VirtualFIIT pracovali taktiež: