Manažment experimentov

Tímový projekt 2014/2015 • FIIT STU BA

crowdex [at] googlegroups.com


O NAŠOM PROJEKTE


Napadne vám revolučná myšlienka, prelomový objav či nápad na produkt, ktorý zmení svet. Neviete určiť, či by ho niekto používal? Chcete, aby za vás “niekto” “niečo” vyskúšal, otestoval, vyplnil a poskytol vám tak dôležité údaje?

Alebo patríte medzi mnohých študentov, ktorí potrebujú pre svoje záverečné práce získať odpovede na svoje otázky? Našou myšlienkou je vytvoriť systém, ktorý všetky tieto problémy vyrieši za vás. Rýchlo a jednoducho.

Experimenty pod kontrolou

Vytvárajte a spravujte experimenty. Získajte participantov, ktorí vám pomôžu kvalitne otestovať váš produkt a zodpovedať na vaše otázky.

Odmenu získavajú najlepší

Zapájajte sa do experimentov a nechajte sa za to odmeniť. Nezabudnite, že vaša snaha a vedomosti sa vyplatia. Zvýšte si svoje hodnotenie poctivo vykonaným experimentom, zvýšite tým aj svoje odmeny.

Pomôžte ostatným

Potrebuje váš spolužiak či známy pomôcť s experimentom, či vyplnením dotazníka do školy alebo práce? Zapojte sa do jeho experimentu a pomôžte mu, prípadne pomôžte ostatným.PREČO EXPERIMENTYNa základe našich predchádzajúcich skúseností pri vývoji softvérových riešení v rámci bakalárskeho štúdia a ich následnom overovaní sme sa stretli s potrebou zapojiť do tohto procesu i ďalších ľudí. V praxi sme zistili, že získanie potrebného počtu participantov môže byť časovo i technicky náročná úloha. Tento čas by sa však dal efektívnejšie využiť pri ďalšom výskume.

Zvyčajne je pri participantoch dôležitý nielen ich počet, ale aj ich vhodnosť pre daný experiment. Každý človek je jedinečný svojimi osobnostnými črtami, životnými skúsenosťami a ochotou zúčastňovať sa rozličných experimentov. Ďalšími problémami sú nedostatočná propagácia experimentov, prípadne motivácia pre participantov.

ČO CHCEME NAVRHNÚŤPrvý kontakt so systémom chceme používateľom spríjemniť použitím moderných technológií - akou je napríklad prihlásenie pomocou sociálnych sietí alebo univerzitného konta študenta. Tieto technológie môžu navyše nášmu systému pomôcť získať zaujímavé informácie o vhodných účastníkoch experimentov. Dôležité je pritom zabezpečiť, aby sme mali k dispozícii aktuálne a najmä pravdivé informácie. Nesmieme však zabúdať aj na nevyhnutnosť ochrany osobných údajov, a tiež mieru, do akej bude systém “zvedavý”.

Motivátorom pre zadávateľov by mali byť najmä kvalitní participanti, ktorých im náš systém pomôže nájsť. Východiskom môžu byť pritom nielen poskytnuté osobné údaje, ale napríklad aj predchádzajúca účasť participantov na experimentoch. S tým úzko súvisí aj kvalitatívne ohodnotenie ich účasti (uvedené nižšie) alebo miera záujmu o účasť na konkrétnom experimente.

Hybnú silu pre participantov budú predstavovať odmeny, ktoré im poskytnú práve zadávatelia experimentov. Našou snahou bude prostredníctvom systému ponechať výber typu a výšky odmeny na zadávateľovi. Príkladom môže byť odmena vo forme finančnej čiastky, alebo darčekového poukazu. Ďalšou možnosťou je motivovanie prostredníctvom interného hodnotiaceho systému (zahŕňajúceho body, odznaky či ocenenia), na základe ktorého bude systém vytvárať zoznamy najlepších používateľov (participantov i zadávateľov).

V neposlednom rade nemožno zabudnúť aj na distribúciu celého systému. Najvhodnejšie riešenie v tomto smere poskytuje použitie webových technológií, a teda vytvorenie webovej aplikácie. Tým zabezpečíme rýchlu a jednoduchú dostupnosť na viacerých platformách, no zároveň môžeme využiť technológie, ktoré čo najviac zvýšia celkový zážitok z používania aplikácie.


PREDSTAVUJEME NÁŠ TÍM - CODE CRUSHERS
Ing. Michal Kompan, PhD.


Bc. Dušan Cymorek


Bc. Peter Gašpar


Bc. Vladimír Ľalík


Bc. Michal Polko


Bc. Slavomír Šárik


Bc. Štefan Šmihla


Bc. Miroslav ŠafárikPLÁN
Úloha Termín Šprint Riešitelia Stav
Plagát tímu 6.10.2014 - Celý tím
Založenie webového sídla 19.10.2014 - Mišo, Peťo
Sprevádzkovanie webovej aplikácie 19.10.2014 - Slavo, Števo, Dušan
Prihláška na TP Cup 28.10.2014, 14:00 - Celý tím
Jazykové nastavenia 28.10.2014 1. Slavo
Registrácia nového používateľa 28.10.2014 1. Slavo, Števo
Autentifikácia používateľa 28.10.2014 1. Slavo, Števo
Pridávanie experimentov 28.10.2014 1. Miro, Peťo
Detail profilu používateľa 28.10.2014 1. Dušan, Vlado
Design - farby, základné prvky 28.10.2014 1. Mišo, Peťo
Design - horný panel, bočný panel 28.10.2014 1. Mišo, Peťo
Design - pätička 28.10.2014 1. Mišo, Peťo
Správa experimentu 11.11.2014 2. Slavo, Peťo
Detail experimentu 11.11.2014 2. Števo
Notifikácie 11.11.2014 2. Vlado, Miro
Nastavenia - môj profil + vyplnenie 11.11.2014 2. Dušan, Mišo
Design - profil používateľa/spoločnosti 11.11.2014 2. Mišo, Peťo
Design - stránka experimentu 11.11.2014 2. Mišo, Peťo
Design - registrácia/prihlásenie 11.11.2014 2. Mišo, Peťo
Refactor - pridávanie experimentu 18.11.2014 3. Peťo
Refactor - preklady 18.11.2014 3. Dušan, Peťo
Refactor - dizajn 18.11.2014 3. Mišo, Peťo
Refactor - experiment 18.11.2014 3. Slavo, Števo
Refactor - participanti 18.11.2014 3. Peťo
Refactor - notifikácie 18.11.2014 3. Miro, Vlado
Refactor - follow 18.11.2014 3. Vlado
Dokončenie nastavení profilu 18.11.2014 3. Dušan
Komentovanie kódu 18.11.2014 3. všetci
Priebežná príprava unit testov 18.11.2014 3. Števo
Vyhľadávanie experimentov 2.12.2014 4. Slavo, Vlado
Filtrovanie výsledkov vyhľadávania 2.12.2014 4. Štefan
Hodnotenie používateľov (workeri aj zadávatelia) 2.12.2014 4. Dušan
Spustenie experimentu 2.12.2014 4. Miro
Pozvanie používateľa do experimentu 2.12.2014 4. Vlado
Šablóna - Vyhľadávanie / filtrovanie výsledkov 2.12.2014 4. Mišo, Peťo
Šablóna - Landing page 2.12.2014 4. Mišo, Peťo
Šablóna - Dashboard 2.12.2014 4. Mišo, Peťo
Pridať datagridy 2.12.2014 4. Mišo, Peťo
Bočné menu 2.12.2014 4. Mišo, Peťo
Dashboard - implementácia 9.12.2014 5. Slavo
Realizácia experimentu 9.12.2014 5. Števo
Inštrukcie pri spustení experimentu 9.12.2014 5. Mišo
Texty pre landing page 9.12.2014 5. Dušan, Peťo
Fórum pre experiment 9.12.2014 5. Mišo, Slavo, Vlado
Vypnutie / zapnutie notifikácií 9.12.2014 5. Miro
Prepracovanie autentifikácie 15.2.2015 6. Peťo
E-shop 15.2.2015 6. Mišo, Peťo, Slavo
Administrácia 15.2.2015 6. Vlado
Prepracovanie upozornení a e-mailov 15.2.2015 6. Peťo
Vyhľadávanie podľa produktov a kategórií 15.2.2015 6. Števo
Univerzálna rekurzívna kategorizácia 15.2.2015 6. Števo
UX pre vyhľadávanie 15.2.2015 6. Mišo, Peťo
Používanie locale 15.2.2015 6. Slavo
Zoznamy experimentov a používateľov 15.2.2015 6. Peťo, Slavo
Aktualizácia servera 15.2.2015 6. Slavo
Aktualizácia servera (II.) 1.3.2015 7. Slavo
Správca chýb 1.3.2015 7. Slavo
Databázové úpravy 1.3.2015 7. Dušan
Kreditný systém 1.3.2015 7. Slavo, Vlado
Vyhodnotenie experimentu 1.3.2015 7. Dušan, Peťo
Dotazníky, ankety 1.3.2015 7. Mišo, Števo
Aktualizácia dokumentácie (k inž. dielu) 1.3.2015 7. Celý tím
Podmienky - skilly neuvedené pridať 1.3.2015 7. Slavo
Prihlasovanie cez AIS účet 1.3.2015 7. Peťo
Youtrack Cloud 1.3.2015 7. Slavo
Rozposielanie e-mailov 1.3.2015 7. Mišo
Prerobenie hodnotenia používateľov 15.3.2015 8. Števo, Mišo
Vyhľadávanie a filtrovanie v obchode 15.3.2015 8. Števo, Peťo
Vyplatenie odmien 15.3.2015 8. Slavo, Peťo
Administrácia experimentov 15.3.2015 8. Vlado
Ajaxifikácia formulárov 15.3.2015 8. Peťo
Pomocné texty pre používateľov 15.3.2015 8. Dušan
Vylepšenia dotazníkov 15.3.2015 8. Mišo
Logo Crowdex 15.3.2015 8. Mišo, Peťo
Zabezpečenie konzistencie textov 15.3.2015 8. Dušan
Optimalizácia výkonu aplikácie 15.3.2015 8. Števo
Implementácia Redis backendu 15.3.2015 8. Števo
Cloudflare SSL 15.3.2015 8. Slavo
Vyplatenie odmien (II.) 29.3.2015 9. Peťo, Slavo
Ajaxifikácia formulárov + pomocné texty (II.) 29.3.2015 9. Dušan, Peťo
Prerobenie hodnotenia používateľov 29.3.2015 9. Mišo
Vylepšenie dashboardu 29.3.2015 9. Peťo
Administrácia značkovania predmetov 29.3.2015 9. Dušan
Prepojenie AIS konta s údajmi o predmetoch 29.3.2015 9. Slavo
Úprava faktúry 29.3.2015 9. Dušan
Zmazaný experiment 29.3.2015 9. Štefan, Vlado
Nahlásenie používateľa/experimentu/komentára 29.3.2015 9. Vlado
Vyplatenie odmien (II.) 13.4.2015 10. Dušan, Peťo
Možnosť predĺženia ukončeného experimentu 13.4.2015 10. Števo
Odporúčanie experimentov 13.4.2015 10. Peťo
Pokryť testami životný cyklus experimentu 13.4.2015 10. Slavo
Administrácia objednávok 13.4.2015 10. Vlado
Možnosť dokončiť experiment aj cez externú aplikáciu 13.4.2015 10. Mišo, Števo
Nastavenie časovej zóny 13.4.2015 10. Števo
Vyplatenie odmien (III.) 27.4.2015 11. Dušan, Peťo, Slavo
Skvalitnenie UX 27.4.2015 11. Peťo
Odporúčanie experimentov (nasadenie) 27.4.2015 11. Peťo
Administrácia objednávok 27.4.2015 11. Vlado
Propagačné video - aplikácia 27.4.2015 11. Dušan, Slavo
Propagačné video - intro 27.4.2015 11. Peťo
Plagát na IIT.SRC 27.4.2015 11. Mišo
Vytvorenie prezentačných dát na IIT.SRC 27.4.2015 11. Števo, Vlado
Filtrovanie zoznamu úloh 18.5.2015 12. Števo
Dotazníky vylepšenia 18.5.2015 12. Mišo, Števo
Pozvanie cez email + zrýchlená registrácia 18.5.2015 12. Vlado
Feedback formulár 18.5.2015 12. Dušan
Anonymné úlohy 18.5.2015 12. Slavo
Prepracovať pozvánky (+ pridať personalizáciu) 18.5.2015 12. Peťo
Možnosť natiahnutia skillov z LinkedIn 18.5.2015 12. Števo
Kopírovanie úloh 18.5.2015 12. Vlado
Prihlásenie cez Facebook 18.5.2015 12. Peťo
UX experiment 18.5.2015 12. Dušan, Peťo, Slavo
Dashboard - propagácia odmien 18.5.2015 12. Peťo
Záverečná správa 18.5.2015 12. Celý tím
DOKUMENTYKontaktné informácie

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
crowdex [at] googlegroups.com
crowdex.fiit.stuba.sk

Vytvoril tím Code Crushers (č. 5) - Tímový projekt 2014/2015 - FIIT STU BA

Navrhnuté podľa BlackTie.co - Copyright 2014-15