Prečo existuje táto stránka?

Stránka slúži na prezentáciu výsledkov a postupu práce nášho 5-členného tímu na projekte Aplikácia pre platformu Funtoro.

  • Medzinárodný tím
  • Medzinárodný tím

V dnešnej dobe dochádza k neustálemu cestovaniu ľudí z jedného miesta na iné z rôznych dôvodov. Cestujúci, avšak nie vždy, majú dostatok informácií o cieľovej destinácii ich cesty. Ľudia strávia veľké množstvo času v rôznych dopravných prostriedkoch. Preto by sme veľmi radi posunuli cestovanie na vyššiu úroveň a cestujúcim tak zvýšili komfort počas cestovania, ale aj uľahčili orientovanie a pobyt v cieľovej stanici.

Motivácia práce na projekte

Našou motiváciou je vytvoriť funkčné riešenie, ktoré by bolo reálne využiteľné v každodennej praxi. Vytvoriť takéto funkčné riešenie je výzva pre náš tím, ale sme odhodlaní urobiť všetko pre to, aby sme dosiahli požadovaného výsledku. Pre toto riešenie máme medzinárodný tím a s tým prichádza aj pohľad na danú problematiku z iného uhla, čím sa líšime od ostatných tímov. Každý z nášho tímu má dostatok inovatívnych myšlienok a skúsenosti s cestovaním, vďaka ktorým vieme vložiť vlastné nápady do daného projektu.