Čo je TeleVido?

TeleVido je inteligentná televízia, ktorá Vám pomôže vybrať si ten najlepší program na sledovanie. Aplikácia Vám odporučí aktuálny program v TV, ako aj vaše žiadané seriály a filmy. TeleVido je skvelý spoločník pre každého diváka.

Prečo robíme TeleVido?

V súčasnosti je televízia jedným z najhlavnejších masmédií na svete. Zasahuje do života mnohých ľudí a najmä do životov detí a mládeže. Ľudia dokážu pri televízii stráviť nespočetné množstvo času a často ich môže pozitívne alebo negatívne ovplyvňovať. Používatelia si pod vplyvom veľkého počtu programov - filmov, seriálov a relácií, veľakrát nevedia vybrať adekvátnu možnosť. Ďalším problémom v dnešnom svete je nedostatok informácii o vybraných programoch. Cieľom projektu je priniesť do multimediálneho sveta platformu, ktorá by používateľom odporúčala vyhovujúci obsah. Projekt pomôže ľuďom, aby sa snažili tráviť svoj čas zmysluplne a pritom sledovali všetky programy, ktoré sú pre nich podstatné a dôležité.

Vytvorenie platformy pokrývajúcej potreby odporúčania multimediálneho obsahu s využitím znalostí, kreativity a nadšenia v spojení s najmodernejšími informačnými technológiami je pre nás veľkou výzvou. Sme presvedčení, že navrhnutý projekt má obrovský potenciál pre dnešnú spoločnosť a jeho realizácia by mnohým ľudom zlepšila a zefektívnila spôsob života.

Ako funguje TeleVido?

Naša inteligentná televízia vždy vie odporučiť správny obsah a vytvára pre diváka ten najlepší program. Každý si môže v TeleVido nájsť to, čo potrebuje. Najdôležitejšou súčasťou TeleVido je webová služba, ktorá na základe vytvoreného modelu používateľa odporúča vhodný obsah - filmy, seriály, relácie. Táto webová služba môže fungovať ako samostatný produkt, ktorý ponúkame ako podporný nástroj do multimediálnych zariadení.

Pre používateľov je tu webová aplikácia, ktorá sleduje aktivity a záujmy používateľa na internete. Na základe toho bude pre každého diváka vyberať to, čo by si mal v TV pozrieť. TeleVido ponúka aj mobilnú aplikáciu, ktorá bude sledovať záujmy používateľa a jeho aktivity, ktoré vykonáva s mobilným zariadením. Takto bude mať divák ten najlepší TV program vždy poruke.

Kto robí Televido?

Projekt TeleVido robia siedmi študenti inžinierskeho štúdia pod vedením svojho mentora - študenta doktorandského śtúdia Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Náš tím

Projekt TeleVido robia siedmi študenti inžinierskeho štúdia pod vedením svojho mentora - študenta doktorandského śtúdia Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 • Je oveľa lepšie byť najhorší z najlepších, ako naopak byť najlepší z najhorších ľudí v tíme.

  Bc. Ľuboš Demovič - manažér rizika
 • Perfektný plán neexistuje, ale so snahou sa k tomu môžeme priblížiť.

  Bc. Eduard Fritscher - manažér rozvrhu a plánovania
 • Mýliť sa je ľudské, ukladať chybné verzie programátorské.

  Bc. Jakub Kříž - manažér podpory vývoja
 • Nie je dôležité, či testy urobíme, ale ako ich urobíme.

  Bc. Ondrej Kuzmík - manažér kvality
 • Predstaviť si nepredstaviteľné je ako nepredstaviť si to, čo je pred tebou.

  Bc. Jakub Šalmík - manažér dokumentovania
 • Úspech nezávisí len od toho, čo dokážeme, ale aj od toho, čo dokážeme preň obetovať.

  Bc. Ondrej Proksa - vedúci tímu
 • K správnemu monitorovaniu nestačí len úsilie jedného člena.

  Bc. Diana Vandlíková - manažér monitorovania

Členovia

Bc. Ľuboš Demovič Bc. Ľuboš Demovič - manažér rizika
Navštevoval matematické Gymnázium Grösslingová 18 v Bratislave, ktoré ho výborne pripravilo na vysokú školu, obzvlášť po stránke z matematiky a informatiky. Na FIIT STU v odbore Informatika úspešne obhájil svoju bakalársku prácu, na ktorej v rámci medzinárodnej súťaže Imagine Cup spoločne s tímom viacerých študentov spolupracoval na vytvorení inovatívnej aplikácie. Projekt vyhral slovenské finálne a postúpil na svetové finále do Austrálie. Má rád všetko okolo Webu a internetový marketing. Vyzná sa predovšetkým v moderných webových technológiách, pomocou ktorých vytvoril viacero rozsiahlych projektov. Zaujíma sa aj o optimalizáciu pre vyhľadávače, sémantiku webu, copywriting, dizajn a tvorbu efektívnych algoritmov. Vo voľnom čase pravidelne hrá futbal, behá a bicykluje.

Bc. Eduard Fritscher Bc. Eduard Fritscher - manažér rozvrhu a plánovania
Absolvent bakalárskeho štúdia FIIT STU v odbore Informatika. Počas štúdia pracoval na vylepšovaní svojich programátorských schopností. Úspešným ukončením štúdia bola obhajoba bakalárskeho projektu s názvom Odporúčanie študijného obsahu na základe kolaboratívneho filtrovania. Projekt bol zameraný na sémantický web a personalizované odporúčanie. Počas štúdia si osvojil základné techniky tvorby softvéru a rôzne programátorské zručnosti a počas riešenia bakalárky si osvojil vedomosti o odporúčačoch. Aktuálne pokračuje v štúdiu na FIIT STU v odbore Softvérové inžinierstvo. Má praktické skúsenosti s jazykmi UML, C, Java, Ruby, ABAP, ďalej so sémantickým webom, analýzou a návrhom softvéru, manažmentom projektov, programovanie velkých informačných systémov ako SAP a databázovým systémom MySQL.

Bc. Jakub Kříž Bc. Jakub Kříž - manažér podpory vývoja
Bakalárske štúdium absolvoval na FIIT STU. Štúdium ukončil bakalárskou prácou s názvom Získavanie implicitnej spätnej väzby pre potreby webového vyhľadávača, v ktorej sa zaoberal extrahovaním kľúčových slov na základe aktivity používateľa vo webovom prehliadači. Túto prácu prezentoval aj na konferencii IIT.SRC, na ktorej získal ocenenie ACM Slovakia Chapter. Zapájal sa aj do programátorskej súťaže ACM ICPC, v ktorej sa zúčastnil regionálneho kola. Má skúsenosti s tvorbou webových aplikácií v jazykoch PHP a Ruby s frameworkom Ruby on Rails. V priebehu štúdia nadobudol skúsenosti s jazykmi C, C++, Java, JavaScript, UML, Lisp, Prolog a databázovým systémom MySQL.

Bc. Ondrej Kuzmík Bc. Ondrej Kuzmík - manažér kvality
Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU. Bakalárska práca s názvom Systém pre organizáciu programátorských maratónov, mu pomohla s bližším oboznámením sa s problematikou bezpečnosti a vytvárania systému pre organizáciu súťaží. Okrem školských projektov sa zapájal aj do programátorských súťaží ACM, TopCoder a spoluorganizoval stredoškolskú súťaž ProFIIT. Aktuálne pokračuje v štúdiu na FIIT STU v odbore softvérové inžinierstvo. Ovláda jazyky UML, C, C++, Ruby, PHP a databázový systém MySQL.

Bc. Ondrej Proksa Bc. Ondrej Proksa - vedúci tímu
Absolvent bakalárskeho štúdia FIIT STU v odbore Informatika. Počas štúdia sa venoval programátorským súťažiam ACM a tiež organizovaniu súťaže ProFIIT. V akademickom roku 2011/2012 bol súčasťou výskumnej orientácie, ktorej výsledkom bol projekt NašeObce.sk. Úspešným ukončením štúdia bola obhajoba bakalárskeho projektu s názvom Automatizované čistenie verejných dát, kde si osvojil problematiku strojového učenia a verejných dát. Na bakalárskej práci spolupracoval s Alianciou Fair Play a za prácu získal ocenenie dekana. Má praktické skúsenosti s jazykmi UML, C, C++, Java, Ruby, C# a databázami MySQL, PostgreSQL, SQLlite. Predovšetkým sa zaujíma o Web a webové technológie. Aktuálne pokračuje v štúdiu na FIIT STU v odbore Softvérové inžinierstvo.

Bc. Jakub Šalmík Bc. Jakub Šalmík - manažér dokumentovania
Absolvoval bakalárske štúdium na FIIT STU, ktoré ho inšpirovalo v práci v marketingu. V súčastnosti pracuje ako grafik na voľnej nohe, marketér a social media expert. Pracoval na mnohých projektoch slovenského internetu a má za sebou aj prácu v reklamných agentúrach. Momentálne koketuje s RoR a svojou diplomovkou a snaží sa nahliadnuť do používateľských záujmov na sociálnych sieťach. Jeho svetom je web a digitálne reklamné kampane.

Bc. Diana Vandlíková Bc. Diana Vandlíková - manažér monitorovania projektu
Vyštudovala bakalárske štúdium na FIIT STU v odbore Informatika. Štúdium ukončila bakalárskou prácou Podpora akademického vzdelávania, kde skúmala možnosti automatického hodnotenia akademických prác. Počas štúdia získala skúsenosti s prácou v programovacích jazykoch C, C#, Java, UML, frameworkom .NET a databázovým systémom MySQL. Vo vzdelávaní pokračuje na odbore Softvérové inžinierstvo na FIIT STU, kde zbiera nové vedomosti a skúsenosti.

Ing. Dušan Zeleník Ing. Dušan Zeleník - mentor tímu
Navštevoval Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave. Absolvent inžinierskeho štúdia na FIIT STU v odbore Softvérové inžinierstvo. Spolu so svojím tímom sa zúčastnil medzinárodnej súťaže Imagine Cup, kde vo svetovom finále v Paríži vybojovali striebro. Inovatívna aplikácia sa venuje manažovaniu spotreby energie. Jeho najväčšia vášeň je Ruby on Rails. Medzi jeho najúspešnejšie projekty patrí dotankoch.sk, ktorý spracúvava a analyzuje dáta z NRSR. Tohto času dokončuje doktorandské štúdium na FIIT STU. V rámci svojho štúdia sa zaoberá vzormi správania používateľa, dolovaniu dát na internete a odporúčaniu.

Dokumentácia

Počas práce na projekte vznikajú rôzne dokumentácie. Dokumenty rôzneho typu ako sú napr. ponuka nášho tímu, prezentácia tímu alebo celá projektová dokumentácia sú na tomto mieste.

Zápisnice

Počas zimného semestra (ZS) a letného semestru (LS) sa pravidelne stretávame na tímových stretnutiach. Z každého stretnutia je urobená zápisnica, ktorá je overovaná.

pdf Zápisnica č. ZS_01 (15.10.2012)

pdf Zápisnica č. ZS_02 (22.10.2012)

pdf Zápisnica č. ZS_03 (31.10.2012)

pdf Zápisnica č. ZS_04 (7.11.2012)

pdf Zápisnica č. ZS_05 (14.11.2012)

pdf Zápisnica č. ZS_06 (20.11.2012)

pdf Zápisnica č. ZS_07 (28.11.2012)

pdf Zápisnica č. ZS_08 (01.12.2012)

pdf Zápisnica č. ZS_09 (10.12.2012)

pdf Zápisnica č. LS_01 (04.03.2013)

pdf Zápisnica č. LS_02 (06.03.2013)

pdf Zápisnica č. LS_03 (21.03.2013)

pdf Zápisnica č. LS_04 (27.04.2013)

pdf Zápisnica č. LS_05 (27.04.2013)

pdf Zápisnica č. LS_06 (27.04.2013)

pdf Zápisnica č. LS_07 (20.05.2013)

pdf Zápisnica č. LS_08 (20.05.2013)

pdf Zápisnica č. LS_09 (20.05.2013)

Galéria

Ponúkame plagát a rôzne fotografie, ktoré prezentujú náš tím a prácu na projekte.

 • Plagát TeleVido

  Nová inteligentná televízia - TeleVido

  Zobraziť
 • Tím TeleVido

  Skupinová fotografia členov tímu TeleVido

  Zobraziť
 • Tím TeleVido

  Skupinová fotografia členov tímu TeleVido

  Zobraziť
 • Tím TeleVido

  Tím TeleVido na Hodine deťom

  Zobraziť
 • Tím TeleVido

  Tím TeleVido na Hodine deťom s Jozefom Golonkom

  Zobraziť
 • Poster TeleVido

  TeleVido poster na konferenciu IIT.SRC

  Zobraziť
 • Poster TeleVido

  Propagačný letáčik TeleVido - predná strana

  Zobraziť
 • Poster TeleVido

  Propagačný letáčik TeleVido - zadná strana

  Zobraziť

Kontakt

Kontaktné údaje

Napíšte nám správu

Máte zaujímavý nápad ako projekt Televido vylepšiť? Čo by ste veľmi radi uvítali? Povedzte nám svoje myšlienky prostredníctvom tohto formulára a môžete tak prispieť k následnému zlepšeniu projektu.