· O projekte ·

Úlohou nášho projektu je vytvoriť webovú aplikáciu pre spravovanie coworkingových priestorov, ktoré budú prístupné pre študentov a zamestnancov FIIT STU na šiestom poschodí našej budovy. Výsledný produkt bude umožňovať používateľom vytvárať a spravovať rezervácie priestorov, jedinou podmienkou bude prihlásenie sa prostredníctvom údajov z Akademického informačného systému. Po jej splnení študenti aj zamestnanci budú môcť naplno využívať výhody nami vytvoreného systému. Okrem systému pre coworking sa pracujeme na vytvorení edukačnej platformy, ktorá má slúžiť na hostovanie aplikácií z FIIT, ktoré študenti využívajú vrámci svojho štúdia. 

· Spoznaj nás ·

Náš tím pozostáva zo skupiny študentov, ktorí sa poznajú od začiatku bakalárskeho štúdia, počas ktorého sme spolu aktívne spolupracovali na viacerých projektoch a radi trávime spolu čas aj pri rôznych mimoškolských aktivitách. Už z bakalárskeho štúdia sme si odniesli cenné skúsenosti, popri škole však väčšina z nás aj pracuje. Medzi konkrétne technológie s ktorými máme skúsenosti zaraďujeme Angular a React zastupujúce časť FE, samozrejmosťou sú taktiež HTML, CSS a JavaScript. Z BE oblasti je to framework Django jazyka Python. Okrem toho máme skúsenosti aj s virtualizáciou, kontajnerizáciou a princípmi operujúcimi s Continuous Integration & Continuous Deployment pipelines. Veríme, že všetky nám pomôžu úspešne dokončiť výsledný produkt.

Peter

Product Owner

Veronika

Architecture Evangelist

Nikoleta

Front End Guru

Jana

User Experience Prophet

Tomáš

Infrastructure Ninja

Jakub

Database Wizard

Lukáš

Back End Alchemist

Jakub

Quality Rockstar

· Timeline ·

May 21 2021

Šprint 14

Toto bol posledný šprint, v ktorom sa aplikácia vyvíjala. Dokončila sa implementácia pridávania obrázkov k podujatiam a ich zobrazenia v celkovom prehľade aj v detailných informáciách o podujatí. Tiež sme implementovali upravenie podujatia a kontrolu dostupnosti miestnosti počas vytvárania podujatia. Mnoho user stories sa týkalo implementácie admin portálu, ktorý sa implementoval aj na BE aj na FE časti aplikácie. Admin má možnosť zarezervovať si viacero miestností súčasne, alebo rezervovať celý coworking. Okrem toho môže zrušiť ľubovoľnú študentskú rezerváciu alebo zablokovať používateľa, takže ten nemôže vytvárať rezervácie. Začali sme tiež pracovať na používateľskej príručke a finalizácii dokumentácie. V nasledujúcom období sa budeme ďalej venovať finalizácii dokumentácie a príprave všetkých podkladov na TPCup.
April 12 2021

Šprint 13

Tento šprint bol špeciálny v tom, že trval iba 1 týždeň a bol celý zameraný na prípravu na IITSRC. Pripravovali sme jednak poster na konferenciu a tiež sme dokončovali posledné zmeny na projekte a pripravovali sme ho na demo ukážku. Vytvorili sme dummy usera špeciálne pre návštevníkov konferencie, ktorí nebudú mať AIS údaje a pripravili sme tiež fake data pre krajšiu ukážku fungovania produktu. Pracovali sme tiež na možnosti vložiť ilustračný obrázok do workshopu, ale nestihli sme to dotiahnuť úplne dokonca.
March 29 2021

Šprint 12

Po analýze autocomplete komponentu z predchádzajúceho šprintu sme ho implementovali do infoboxu vytvárania rezervácie. Pridali sme tiež možnosť vypnúť si posielanie emailov, ktoré upozorňujú na vytvorenú alebo zrušenú rezerváciu. Vytvorili sme časť Moje rezervácie, ktorá umožňuje používateľovi spravovať jeho rezervácie. Pre rolu moderátora sme pridali funkcionalitu vytvorenia workshopu – vytvorili sme kompletný formulár, ktorý umožňuje vytvárať workshopy s popisom v Markdowne.
March 15 2021

Šprint 11

Implementovali sme zobrazenie pravidiel pre používateľa pri prvom prihlásení a tiež zadanie čísla ISIC karty, ktorá je potrebná pre vstup do coworkingu. Toto sme implementovali aj na BE aj na FE. Ďalej sme pracovali na mapke coworkingu a pridali sme do nej tooltipy. Do Kubernetes clustra sme doplnili Ingress a tiež nástroje na monitorovanie clustra. Analyzovali sme možnosti implementácie autocomplete komponentu pri zadávaní hostí do rezervácie. Na základe analýzy sme implementovali Redis databázu.
March 1 2021

Šprint 10

Ako ďalší projekt sme do Kubernetes clustra nasadili game server. Pripravili sme endpointy pre časť Profil a Moje rezervácie. TIež sme implementovali frontend časť pre Profil a Moje rezervácie. Integrovali sme Google kalendár do nášho systému, funguje posielanie notifikácii na stuba email a tiež pridanie rezervácie do osobného kalendára používateľa na GSuite. Upravili sme mapku coworkingu podľa nových požiadaviek product ownera. Ďalej sme pracovali na stránke podujatí workzonu. Dôležitou súčasťou šprintu bolo pripravenie článku na TPCup.
February 15 2021

Šprint 9

Dokončili sme možnosť rezervácie miesta v Silent zóne. Začali sme sa venovať zobrazovaniu podujatí vo workzone. Pracujeme tiež na opakovaných rezerváciách. Vytvorili sme UX návrhy pre časť Profil a tiež sme navrhli rozhranie pre moderátora. Nasadili sme FE aj BE do Kubernetes clustra.
February 1 2021

Šprint 8

Kompletne sme dokončili proces rezervácie miestnosti. V našom systéme je už možné vyhľadať voľné miestnosti, vybrať si miestnosť a rezervovať ju. Túto verziu aplikácie sme nasadili ako Release v 1.0 aj do master vetvy. Nastavili sme vyhodnocovanie pokrytia testami priamo v CI/CD pipeline a zistili sme potešujúcu správu, že náš backend má 90% pokrytie jednotkovými testami. Pracujeme ďalej…
January 18 2021

Šprint 7

Pokračovali sme vo vývoji ďalších častí frontendu a backendu. Hlavným úspechom bolo nastavenie runnera na Gitlabe a tiež nastavenie pipeline na automatické spustenie testov a nasadenie FE aj BE. TIež sa nám podarilo dockerizovať FE aj BE.
January 4 2021

Šprint 6

Po prázdninách sme postupne nabehli na pracovný režim, pričom sme v prvom rade riešili naše skúšky. Nosnou časťou šprintu bola prezentácia riadenia pre konzultanta. Celý tím sa zúčatňoval na jej vypracovaní aj odprezentovaní. Okram toho sme riešili problémy s CI/CD na Gitlabe a dockerizovali sme náš backend. Na FE sme pracovali na infoboxe pre vytvorenie rezervácie a tokenoch. Tiež bol do mockupu zapracovaný návrh na formulár pre vyhľadávanie voľných miestností. Na BE sme dokončili ďalšie endpointy pre opakované rezervácie a vytvorenie workshopu.
December 14 2020

Vianočné voľno

Tím Pandas 🐼 Vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2021.
November 30 2020

Šprint 5

Piaty šprint sa niesol v znamení ukončovania semestra. Všetci členovia tímu boli značne časovo zaťažení dokončovaním projektov na ostatné predmety. Napriek tomu sme tento šprint naplánovali, aj keď rýchlosť nášho tímu klesla. Asi najdôležitejšie bolo vyhodnocovanie UX testovania. Tejto činnosti sme venovali celé jedno stretnutie, kde sme diskutovali o najväčších problémoch, ktoré UX testovanie odhalilo. Urobili sme viaceré dôležité zmeny v návrhu našej aplikácie, napríklad sme pridali formulár na vyhľadanie voľných miestností na úvodnú stránku (za tento nápad patrí pochvala Jakubovi Maninovi). Ďalej bolo náplňou tohto šprintu upratovanie v Confluence, aby sme sprehľadnili našu dokumentáciu, pracovali sme aj na analýze integrácie Google kalendára. Tiež sme vytvárali endpoint pre vytvorenie workshopu, infobox pre rezervovanie miestnosti, pokračovali sme v špecifikácii časti Moje rezervácie a mnoho ďalších. Keďže sa nám nepodarilo dokončiť všetky user stories, využili sme vianočného žolíka a tieto user stories…
November 16 2020

Šprint 4

Počas štvrtého šprintu nás zastihlo odovzdanie prvého kontrolného bodu, takže hlavne začiatok šprintu sme venovali kompletizovaniu dokumentácie. Hlavnou náplňou šprintu však bolo UX testovanie. Našu aplikáciu otestovalo spolu 11 študentov FIITky, pričom z každého ročníka sme mali aspoň jedného. Testovanie prinieslo veľmi cenné poznatky, ktoré zapracujeme do návrhu našej aplikácie. Okrem toho sme sa venovali Kubernetes klastru – podarilo sa nám jeden vytvoriť zatiaľ len lokálne. Na backende sme sa venovali zabezpečeniu endpointov pomocou permissions a vytvorili sme endpoint na vytvorenie rezervácie. Na FE máme funkčnú prvú interaktívnu mapku coworkingu, na ktorej sa zobrazuje aktuálna obsadenosť miestností. Venovali sme sa tiež návrhu dizajnu a funkcionality časti Moje rezervácie a doplnili sme testovacie scenáre pre rezervácia priestorov. V tomto šprinte sa nám podarilo dokončiť všetky naplánované user stories.
November 2 2020

Šprint 3

V treťom šprinte sme sa naplno pustili do implementácie. Dokončili sme prihlasovaciu stránku z pohľadu frontendu aj z pohľadu backendu. Tiež sme vytvorili endpointy na získanie údajov o aktuálnej obsadenosti miestností. Rozbehali sme databázu na serveri a tiež sme kompletne pripravili pipelines, ktoré automaticky spustia testy a nasadia novú verziu aplikácie na náš tímový server. Pokračovali sme v príprave UX testovania, dokončili sme mockup a pripravili testovacie scenáre. Hlavnou prioritou však bolo vytvorenie webovej stránky tímu.
October 19 2020

Šprint 2

V druhom šprinte sme posunuli návrh dizajnu do ďalšej fázy a vytvárali sme mockup, ktorý pokrýval základné funkcie našej aplikácie. Tiež sme sa venovali rozbehaniu, webového servera, repozitárov v Gitlabe a pripravili sme všetko na to, aby sme mohli začať vyvíjať. Bližšie sme sa zamerali na prihlásenie do našej aplikácie – definovali sme testovacie scenáre a podarilo sa nám autentifikovať používateľov pomocou univerzitného LDAPu.
October 5 2020

Šprint 1

V prvom šprinte sme hlavne analyzovali rôzne oblasti, ktoré budeme potrebovať pri vytváraní nášho produktu. Išlo hlavne o analýzu rôznych typov databáz, kontajnerizácie, Kubernetesu a porovnanie ReactNative a ReactNative web. Ďalej sme sa sústredili na prvotný návrh dizajnu našej aplikácie a viedli sme dlhé diskusie ohľadom funkčnosti. Tiež sme pripravovali prihlášku na TPCup.