E-Health

Monitorovanie stavu pacienta

O našom projekte

V rámci nášho projektu sa venujeme návrhu a vývoju systému, v ktorom budeme spájať lekárov a pacientov. Lekári a pacienti si budú môcť prehliadať dáta z monitoringu, či ukladať ďalšie nemonitorované údaje.

E-mail: ehealth.team.18@gmail.com

Plán projektu na zimný semester

 • 1. - 2. týždeň - Vytvorenie tímu, diskusie o kontexte projektu/riešeniach, práca na metodikách.
 • 3. týždeň - Rozdelenie úloh, analýzy problémov, výber technológií, zhodnotenie už implentovaných častí súvisiacich s projektom, prvotné nastavenia.
 • 4. - 6. týždeň - Šprint 1. - Dokončenie metodík, spojazdňovanie existujúcich častí z arduina, práca na use case diagramoch pre jednotlivé moduly, inštalácia servera, inicializovanie tímovej webstránky, práca na module Loginu, vytvorenie šprint reportov.
 • 6. - 8. týždeň - Šprint 2. - Výskum nových senzorov pre arduino, práca na use case diagramoch pre jednotlivé moduly, dokončenie modulu Login na strane klienta (webová aplikácia, mobil), obsah tímovej webstránky.
 • 8. - 10. týždeň - Šprint 3. - Výskum a objednanie nových senzorov pre arduino, rozbehanie serverovej API (.NET), práca na inžinierskom diele a riadení projektu, rozpracovanie modulu profil používateľa na strane klienta.
 • 10. - 12. týždeň - Šprint 4. - Server API pre komunikáciu s Android a Angular, práca na module Spájania používateľov, validácie requestov v API, sledovanie polohy arduino, finalizovanie obsahu webstránky.
 • 12. - 13. týždeň - Šprint 5. - Finalizácia výstupov, spojazdnenie prototypu na prezentáciu.

Plán projektu na letný semester

 • Šprint 1. Update webstránky, vytýčenie cieľov na semester, dokončenie časti login a registrácia vo webovej aplikácií, mobilná aplikácia nový návrh dizajnu, arduino spojazdňovanie senzorov.
 • Šprint 2. Profil používateľa vo webovej aplikácií, mobilná aplikácia rework, API dokumentácia, arduino spojazdňovanie senzorov.
 • Šprint 3. Vyhľadávanie používateľov vo webovej aplikácií, mobilná aplikácia návrh monitoring, API endpointy pre spájanie, arduino spojazdňovanie komunikácie s API.
 • Šprint 4. Spájanie používateľov, návrh grafov vo webapp, mobilná aplikácia monitoring, API endpointy pre monitoring, arduino komunikácia s api, monitoring.
 • Šprint 5. Testovanie, doladzovanie monitorovania, grafov. Práca na inžinierskom diele. Update webstránky. na prezentáciu.

Aktuálny stav plnenia plánu

V časti Dokumentácia a Zápisnice

Náš tím

...
Milan Bohňa

Scrummaster, Mobilná aplikácia

...
Samuel Sagan

Back-end, API

...
Jozef Olejník

Webová aplikácia

...
Martin Hradský

Arduino, Mobilná aplikácia

...
Ján Lenický

Server, Back-end

...
Florián Chmelár

Webstránka, Webová aplikácia