DOMOV O PROJEKTE TECHNOLÓGIE NÁŠ TÍM DOKUMENTY KONTAKT
Planéta:
MARS
Život nezístený
Planéta:
ZEM
7.5 mld. obyvateľov
Planéta:
VENUŠA
Nehostinná planeta
VITAJTE VO SVETE VIRTUÁLNEJ REALITY
TÍMOVÝ PROJEKT 2017/2018
O PROJEKTE
Pracujeme na projekte EduVirtual, ktorý si kladie za cieľ priniesť virtuálnu realitu do vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Našim primárnym cieľom je inovovať existujúce metódy vzdelávania, zvýšiť záujem o učenie sa a zároveň študentom poskytnúť nový zážitok. Riešením je tvorba edukačných hier, ktoré zaujmú svojou pútavou grafickou realizáciou, súťaživým princípom a prirodzeným ovládaním. Projekt vychádza z predpokladu, že vzdelávanie hrou zefektívňuje nadobúdanie vedomostí a zároveň predlžuje dobu, po ktorú zostávajú nadobudnuté poznatky v pamäti.
TECHNOLÓGIE
Zariadenia, s ktorými pracujeme v našom projekte:
  • Samsung GearVR
  • Samsung Galaxy S7 EDGE
  • XBOX ONE Controller
Technológie, ktoré využívame v našom projekte:
  • Unity Engine
  • Vuforia
NÁŠ TÍM
Ing. Marek Vančo, PhD.
Product Owner
Ing. Marek Lóderer
Vedúci TP
Adrián Nagy
Člen
Valentín Paulen
Teamleader
Ján Jakub Špuro
Člen
Dan Pavlenko
Člen
Dominik Pastierovič
Člen
Kristián Koník
Člen
DOKUMENTY

Zápisnice zo stretnutí

Typ
Názov dokumentu
Dátum
Popis
Zápisnica č. 1
05.10.2017
Zápisnica z prvého stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 2
12.10.2017
Zápisnica z druhého stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 3
19.10.2017
Zápisnica z tretieho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 4
26.10.2017
Zápisnica zo štvrtého stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 5
02.11.2017
Zápisnica z piateho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 6
09.11.2017
Zápisnica zo šiesteho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 7
16.11.2017
Zápisnica zo siedmeho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 8
23.11.2017
Zápisnica z ôsmeho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 9
30.11.2017
Zápisnica z deviateho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 10
07.12.2017
Zápisnica z desiateho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 11
14.12.2017
Zápisnica z jedenásteho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 12
13.02.2018
Zápisnica z dvanásteho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 13
19.02.2018
Zápisnica z trinásteho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 14
26.02.2018
Zápisnica zo štrnásteho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 15
05.03.2018
Zápisnica z pätnásteho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 16
12.03.2018
Zápisnica zo šestnásteho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 17
19.03.2018
Zápisnica zo sedemnásteho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 18
26.03.2018
Zápisnica z osemnásteho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 19
03.04.2018
Zápisnica z deväťnásteho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 20
09.04.2018
Zápisnica z dvadsiateho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 21
16.04.2018
Zápisnica z dvadsiateho prvého stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 22
23.04.2018
Zápisnica z dvadsiateho druhého stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 23
30.04.2018
Zápisnica z dvadsiateho tretieho stretnutia
Stiahnúť
Zápisnica č. 24
07.05.2018
Zápisnica z dvadsiateho štvrtého stretnutia
Stiahnúť

Technická dokumentácia platformy EduVirtual

Typ
Názov dokumentu
Dátum
Popis
Technická dokumentácia serverovej API
11.05.2018
Technická dokumentácia serverovej API
Stiahnúť
Technická dokumentácia Angular webu
11.05.2018
Technická dokumentácia Angular webu
Stiahnúť
Technická dokumentácia AR/VR aplikácie
11.05.2018
Technická dokumentácia AR/VR aplikácie
Stiahnúť
Technická dokumentácia aplikácie Globe
11.05.2018
Technická dokumentácia aplikácie Globe
Stiahnúť

Príručky k platforme EduVirtual

Typ
Názov dokumentu
Dátum
Popis
Inštalačná príručka
11.05.2018
Inštalačná príručka všetkých aplikácií
Stiahnúť
Používateľská príručka Globe
11.05.2018
Používateľská príručka ku Globe aplikácii
Stiahnúť
Používateľská príručka AR/VR
11.05.2018
Používateľská príručka k AR/VR aplikácii
Stiahnúť
Používateľská príručka CMS
11.05.2018
Používateľská príručka ku Globe CMS systému
Stiahnúť

Finálna dokumentácia projektu

Typ
Názov dokumentu
Dátum
Popis
Roly členov tímu
11.05.2018
Roly členov tímu a ich zodpovednosti
Stiahnúť
Globálne ciele
11.05.2018
Globálne ciele projektu EduVirtual
Stiahnúť
Metodiky
11.05.2018
Metodiky používané pri práci na projekte
Stiahnúť
Riadenie projektu
11.05.2018
Dokumentácia k riadeniu projektu, Big Picture
Stiahnúť
Dokumentácia inžinierskeho diela
11.05.2018
Big Picture inžinierskeho diela, moduly systému
Stiahnúť
Testovanie platformy
11.05.2018
Plán a výsledky testovania platformy EduVirtual
Stiahnúť
Export evidencie úloh
11.05.2018
Dokumentácie stretnutí a evidencie úloh
Stiahnúť

3. kontrolný bod

Typ
Názov dokumentu
Dátum
Popis
Roly členov tímu
08.04.2018
Roly členov tímu a ich zodpovednosti
Stiahnúť
Globálne ciele
08.04.2018
Globálne ciele projektu EduVirtual
Stiahnúť
Metodiky
08.04.2018
Metodiky používané pri práci na projekte
Stiahnúť
Riadenie projektu
08.04.2018
Dokumentácia k riadeniu projektu, Big Picture
Stiahnúť
Dokumentácia inžinierskeho diela
08.04.2018
Big Picture inžinierskeho diela, moduly systému
Stiahnúť
Inštalačná príručka
08.04.2018
Inštalačná príručka k aplikáciám a systémom v platforme EduVirtual
Stiahnúť
Používateľská príručka
08.04.2018
Používateľská príručka k aplikáciám a systémom v platforme EduVirtual
Stiahnúť
Testovanie platformy
08.04.2018
Plán a výsledky testovania platformy EduVirtual
Stiahnúť

Dokumentácia riadenia projektu

Typ
Názov dokumentu
Dátum
Popis
Globálne ciele projektu
08.04.2018
Globálne ciele projektu EduVirtual
Stiahnúť
Roly členov tímu
08.04.2018
Roly členov tímu a ich zodpovednosti
Stiahnúť
Metodiky
08.04.2018
Metodiky používané pri práci na projekte
Stiahnúť
MTS prezentácia riadenia
13.12.2017
Prezentácia riadenia tímového projektu na predmete MTS
Stiahnúť

1. kontrolný bod

Typ
Názov dokumentu
Dátum
Popis
1. kontrolný bod
20.11.2017
Dokument odovzdaný v 1. kontrolnom bode
Stiahnúť
Roly členov tímu
20.11.2017
Roly členov tímu a ich zodpovednosti
Stiahnúť
Riadenie projektu
20.11.2017
Dokumentácia k riadeniu projektu, Big Picture
Stiahnúť
Dokumentácia inžinierskeho diela
20.11.2017
Big Picture inžinierskeho diela, moduly systému
Stiahnúť
Metodiky
20.11.2017
Metodiky používané pri práci na projekte
Stiahnúť
Motivačný dokument
20.11.2017
Motivačný dokument z 1. týždňa semestra
Stiahnúť

2. kontrolný bod - koniec ZS

Typ
Názov dokumentu
Dátum
Popis
2. kontrolný bod
13.12.2017
Dokument odovzdaný v 2. kontrolnom bode
Stiahnúť
Roly členov tímu
13.12.2017
Roly členov tímu a ich zodpovednosti
Stiahnúť
Globálne ciele
13.12.2017
Globálne ciele projektu EduVirtual
Stiahnúť
Riadenie projektu
13.12.2017
Dokumentácia k riadeniu projektu, Big Picture
Stiahnúť
Dokumentácia inžinierskeho diela
13.12.2017
Big Picture inžinierskeho diela, moduly systému
Stiahnúť
Metodiky
13.12.2017
Metodiky používané pri práci na projekte
Stiahnúť
KONTAKT
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na: