Rekonštrukcia 3D scény | 3D Vizualizácia

3D RECON


Čomu sa venujeme Napíšte nám

ČO?


Projekt

Náplňou projektu 3DRecon je pokračovať v minuloročnom rozpracovanom projekte pre rekonštrukciu 3D scény z dát nasnímaných 3D senzorom. Našim primárnym cieľom je zvládnuť robustnú registráciu 3D dát hierarchickými metódami využívajúcimi aj textúrové informácie. Výstupom celého projektu bude funkčný prototyp pre spracovanie 3D dát, ktorý bude schopný univerzálne spracovať štandardné formáty dát, spracovať ich a exportovať pre ďalšiu prácu v softvérových nástrojoch ako napríklad AutoCAD.

Segmentacia stien a objektov

Odstránenie outlayerov

Vizualizácia dát

Rekonštrukcia dát

Oprava nedostatkov

Optimalizácia prototypovania

AKO?


Metodika

DATASET


Funkcionalitu testujeme na rôznych datasetoch, ktoré boli naskenované rôznymi skenermi. Postupne sa snažíme odstraňovať nájdené chyby a tým zabezpečiť univerzálnosť modelu. Datasety získavame z viacerých zdrojov.

METÓDY


Náš projekt ponúka dve hlavné metódy vizualizácie. Jednou je PCL vizualizácia, ktorá zobrazí rekonštruované tvary v rozdielnych farbách. Druhou je CAD vizualizácia, ktorá spracované a rekonštruované dáta vyexportuje vo formáte CAD pre ďalšiu prácu v inom nástroji.

PRODUKT


Finálnym výstupom nášho projektu bude softwér zabezpečujúci jednoduchú vizualizáciu pre architektov a interierových dizajnérov čím sa zvýši ich produktivita.

TECHNOLÓGIE


KTO?


Tím

team img
Jakub Ginter

Vedúci tímu

Bakalárky stupeň štúdia som úspešne absolvoval na STU FIIT. Mojou záverečnou prácou bolo vyvinúť mobilnú aplikáciu pre platformu Android, ktorá slúžila ako zabezpečený manažér úloh a komunikačný prostriedok pre zamestnancov s využitím špeciálnej microSD karty so šifrovacím hardvérovým modulom. Grafike ako takej sa venujem už dlhšiu dobu no skúsenosti s vývojom v tejto sfére som získal až počas štúdia na fakulte. Medzi moje ďalšie skúsenosti patria najmä Java, C, SQL, Python a iné.

C
Java
Python
SQL
team img
Miroslav Haščič

Zástupca vedúceho

Vyštudoval som bakalársky stupeň na FIIT STU. Mojou bakalárskou prácou bolo vylepšenie brankára pre simulovaný robotický futbal. Počas môjho štúdia na fakulte som získal skúsenosti v programovaní v jazykoch C, C++, Java, Pyton, Javascript... Téma počítačovej grafiky a spracovanie obrazu v 3D priestore ma zaujala už v predmete PPGSO.

C++
Java
Javascript
team img
Mário Hunka

Manažér propagácie

Som absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU. Mojou bakalárskou prácou bola UX štúdia o analýze správania používateľa vo webovom prehliadači. Z programovacích jazykov najviac inklinujem k Python-u, avšak nepohŕdnem aj inými (Java, C). Z frameworkov som si vyskúšal najmä Django a občas sa zatúlam aj pri frontende - Angular.

Python
Java
C
SQL
team img
Viktor Košťan

Manažér kvality

Som absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU v obore Informatika. Moja záverečná práca bol systém vizualizácie dát v obohatenej (rozšírenej) realite pomocou projektoru, ktorý bol implementovaný ako modul programu 3dSoftviz. Počas štúdia som taktiež nadobudol základy grafiky a paralelného programovania. Medzi moje najpoužívanejšie jazyky patria C/C++, Python, Java.

C/C++
Java
Python
team img
Richard Pintér

Manažér dokumentácie

Som čerstvým absolventom bakalárskeho štúdia na FIIT STU. V mojej záverečnej práci som sa venoval analýze zmien v dátových prúdoch, ktorá bola mojou vstupnou bránou do sveta Big Data a naučil som sa programovať v jazyku Python. Medzi iné jazyky patria C, SQL, Java. S počítačovou grafikou mám skúsenosti iba počas môjho štúdia a to konkrétne z predmetu Princípy počítačovej grafiky a spracovania obrazu.

C
Java
Python
SQL

DOKUMENTÁCIA


Zimný semester

Zaznam zo stretnutia č.01
Zaznam zo stretnutia č.02
Zaznam zo stretnutia č.03
Zaznam zo stretnutia č.04
Zaznam zo stretnutia č.05
Riadenie v1
Inzinierske Dielo v1
Zaznam zo stretnutia č.06
Zaznam zo stretnutia č.07
Zaznam zo stretnutia č.08
Riadenie v2
Inzinierske Dielo v2

Letný semester

Zaznam zo stretnutia č.09
Zaznam zo stretnutia č.10
Zaznam zo stretnutia č.11
Zaznam zo stretnutia č.12
Zaznam zo stretnutia č.13
Zaznam zo stretnutia č.14
Zaznam zo stretnutia č.15
Zaznam zo stretnutia č.16
Zaznam zo stretnutia č.17
Riadenie v3
Inzinierske Dielo v3

KONTAKTUJTE NÁS


Ak vás zaujal náš projekt a máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.