Be fit and live longer!

O projekte

O projekte


Motivácia

Digitálne zdravotníctvo je jednou zo strategických oblastí, ktorým sa v súčasnosti venujú aj veľké informatické spoločnosti. Oblasti výskumu sú rôzne, my sme sa zamerali rozpoznávanie emócií u pacientov.

V našej aplikácii vidíme potenciál pomôcť používateľom eliminovať stres, čo by prispelo k lepšej psychickej pohode a to má sygnifikantnný vplyv pri liečení rôznych chorôb u pacientov.

Cieľ projektu

Našim cieľom je vytvoriť mobilnú a webovú aplikáciu. Mobilná aplikácia umožní zbierať dáta zo senzorov a dáta o činnosti používateľa.

Na základe vyhodnocovania bude schopná detegovať stres a následne používateľovi odporučiť vhodnú činnosť, ktorá omôže k eliminácii stresu. Okrem toho chceme vytvoriť aj webovú aplikáciu, ktorá umožní sledovať výsledky zo senzorov a nameraných dát a tiež výsledky vyhodnotení. Tieto dáta bude môcť sledovať nie len samotný používateľ, ale aj jeho ošetrujúci lekár.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed dapibus leo nec ornare diam. Sed commodo nibh ante facilisis bibendum.

Plán


Úloha Šprint Riešitelia Stav
Návrh plagátu tímu - Všetci Hotovo
Návrh loga produktu - Zuzka Hotovo
Založenie webového sídla - Janči Hotovo
Konfigurácia webového servera - Dávid Hotovo
Registrácia pacienta na webe 1 Veva, Matlo Hotovo
Prihlásenie pacientana webe 1 Veva, Matlo Hotovo
Úprava profilu pacienta na webe 1 Zuzka Hotovo
Zobrazenie stavu srdcovej frekvencie na mobile 1 Janči, Tomáš, Dávid Hotovo
Zobrazenie počtu krokov a kalórií na mobile 2 Janči Hotovo
Odosielanie dát o srdcovej frekvencii z mobilu na web 2 Janči, Matlo, Dávid Hotovo
Zobrazenie aktuálneho stavu srdcovej frekvencie na webe 2 Veva, Dávid, Matlo, Zuzka Hotovo
Registrácia lekára pomocou emailu adminom 2 Zuzka Hotovo
Synchronizácia dát z kalendára na mobile 2 Janči Hotovo
Synchronizácia dát z hovorov na mobile 2 Tomáš Hotovo
Synchronizácia dát z SMS na mobile 2 Tomáš Hotovo
Synchronizácia dát z GPS na mobile 2 Tomáš Hotovo
Synchronizácia dát z Bluetooth na mobile 2 Dávid Hotovo
Synchronizácia dát z WIFI na mobile 2 Tomáš Hotovo
Registrácia používateľa na mobile 3 Janči Hotovo
Synchronizácia registrácie z mobilu na webe 3 Veva, Zuzka, Matlo Hotovo
Ukladanie informácií o aktivite pacienta na webe 3 Dávid, Tomáš Hotovo
Synchronizácia prihlásenia z mobilu na webe 4 Matlo Hotovo
Prihlásenie na mobile 4 Dávid Hotovo
Určovanie sentimentu z SMS správ 4 Tomáš, Veva Hotovo
Štruktúra a čistota pri spracovaní dát 4 Matlo, Veva Hotovo
Návrh experimentu pre testovanie aplikácie 4 Janči Hotovo
Návrh obrazoviek pre mobilné zariadenie 4 Zuzka, Janči Hotovo
Dokument o aktuálnom stave poznania 5 Zuzka Hotovo
Dokument o stave projektu 5 Zuzka Hotovo
Scenár k Android hre 5 Matlo Hotovo
Synchronizácia sentimentu 5 Veva Hotovo
Kontinuálna integrácia 5 Dávid, Matlo Hotovo
Dokumentácia v Latexe 5 Janči, Tomáš Hotovo
Článok na konferenciu IIT.SRC 6 Všetci Hotovo
Vylepšenie dizajnu a rozhrania webovej aplikácie 6 Zuzka Hotovo
Vylepšenie rozhrania mobilnej aplikácie 6 Tomáš, Dávid Hotovo
Scenáre a prototyp hry 6 Janči Hotovo
Zobrazenie údajov o fyzickej aktivite používateľa na webe 7 Veva, Zuzka Hotovo
Zobrazenie údajov o socializácií používateľa na webe 7 Matlo, Zuzka Hotovo
Možnosť zadať aktuálnu emóciu prostredníctvom smajlíkov 7 Janči Hotovo
Zobrazenie profilu používateľa na webe 7 Matlo, Zuzka Hotovo
Refactoring servisov mobilnej aplikácie 7 Dávid Hotovo
Zobrazenie údajov o fyzickej aktivite v mobile 8 Tomáš, Matlo, Veva Hotovo
Zobrazenie údajov o nálade v mobile 8 Tomáš, Matlo, Zuzka Hotovo
Zobrazenie údajov o socializácií v mobile 8 Tomáš, Matlo, Zuzka Hotovo
Zobrazenie údajov o biometrických dátach v mobile 8 Tomáš, Matlo, Zuzka Hotovo
Možnosť vyplnenia dotazníka o aktivitách 8 Janči, Matlo, Veva Hotovo
Možnosť poskytnutia spätnej väzby o aktivitách 8 Janči, Matlo, Dávid Hotovo
Možnosť používať aplikáciu bez registrácie 9 Dávid, Matlo Hotovo
Optimalizácia mobilnej aplikácie 9 Tomáš Hotovo
Možnosť poskytnúť spatnú väzbu neskôr 9 Janči Hotovo
Migrácia dát zo starých dát 9 Veva Hotovo
Otestovanie funkčnosti 9 Zuzka Hotovo
Plagát tímu 10 Veva, Zuzka Hotovo
Možnosť zadávať emocie cez widget 10 Tomáš, Dávid Hotovo
Implementácia Big Five dotazníka 10 Dávid, Matlo Hotovo
Príprava na TechSummit 11 Matlo Hotovo
Spárovanie aplikácie so zariadením Mi Band 11 Dávid Hotovo
Optimalizácia spotreby batérie 11 Zuzka Hotovo
Integrácia BigFive dotazníka 11 Matlo, Tomáš Hotovo
Otestovanie odosielania všetkých dát 11 Tomáš Hotovo
Zabezpečenie odosielania dát prostredníctvom HTTPS 11 Matlo, Dávid Hotovo
Logovanie aktivít používateľa 11 Janči Hotovo
Návrh experimentu 11 Veva Hotovo
Finalizácia dokumentácie 11 Všetci Hotovo
Finalizácia produktu 11 Všetci Hotovo

Náš tím


Sme tím zložení z mladých talentovaných ľudí, v ktorom každý ma jedinečné nadanie a zručnosti. Spolu dokážeme tvoriť interaktívne viacvrstvové webové, mobilné alebo desktop aplikácie s dobre navrhnutým dizajnom a dátabázovou štruktúrou. Taktiež dokážeme zbierať, analyzovať a vizualizovať dáta, ktoré nám vedia pomôct k lepším návrhom používateľského rozhrania ako aj personalizácii alebo gamifikácii systému.

...

Ing. Fedor Lehocki, PhD.

Product owner

...

Ing. Peter Gašpar

Vedúci tímu...

Bc. Zuzana Bobotová

Dizajn, komunikácia a rozvrh

...

Bc. Dávid Černák

Bezpečnosť a infraštruktúra...

Bc. Veronika Gondová

Retrospektíva, integrácia a verziovanie systému

...

Bc. Tomáš Matlovič

Kvalita a testovanie...

Bc. Tomáš Pavlovič

Dokumentácia a podpora vývoja

...

Bc. Ján Šmihla

Správa webového sídla a exportovanie úloh

Dokumenty


Zoznamy dokumentov a zápisov nášho projektu.

Export úloh - Zimný semester

Názov Dátum Akcia
1. Šprint 18. 10. 2016 Stiahnuť PDF
2. Šprint - štart 18. 10. 2016 Stiahnuť PDF
2. Šprint - po 1. týždni 26. 10. 2016 Stiahnuť PDF
2. Šprint - po 2. týždni 2. 11. 2016 Stiahnuť PDF
2. Šprint - koniec 9. 11. 2016 Stiahnuť PDF
3. Šprint - štart 9. 11. 2016 Stiahnuť PDF
3. Šprint - koniec 16. 11. 2016 Stiahnuť PDF
4. Šprint - štart 16. 11. 2016 Stiahnuť PDF
4. Šprint - po 1. týždni 23. 11. 2016 Stiahnuť PDF
4. Šprint - koniec 30. 11. 2016 Stiahnuť PDF
5. Šprint - štart 30. 11. 2016 Stiahnuť PDF
5. Šprint - koniec 07. 12. 2016 Stiahnuť PDF

Export úloh - Letný semester

Názov Dátum Akcia
6. Šprint - štart 14. 2. 2017 Stiahnuť PDF
6. Šprint - po 1. týždni 21. 2. 2017 Stiahnuť PDF
6. Šprint - koniec 28. 2. 2017 Stiahnuť PDF
7. Šprint - štart 28. 2. 2017 Stiahnuť PDF
7. Šprint - po 1. týždni 7. 3. 2017 Stiahnuť PDF
7. Šprint - koniec 14. 3. 2017 Stiahnuť PDF
8. Šprint - štart 14. 3. 2017 Stiahnuť PDF
8. Šprint - po 1. týždni 21. 3. 2017 Stiahnuť PDF
8. Šprint - koniec 28. 3. 2017 Stiahnuť PDF
9. Šprint - štart 28. 3. 2017 Stiahnuť PDF
9. Šprint - po 1. týždni 4. 4. 2017 Stiahnuť PDF
9. Šprint - koniec 11. 4. 2017 Stiahnuť PDF
10. Šprint - štart 11. 4. 2017 Stiahnuť PDF
10. Šprint - po 1. týždni 18. 4. 2017 Stiahnuť PDF
10. Šprint - koniec 25. 4. 2017 Stiahnuť PDF
11. Šprint - štart 25. 4. 2017 Stiahnuť PDF
11. Šprint - po 1. týždni 2. 5. 2017 Stiahnuť PDF
11. Šprint - koniec 9. 5. 2017 Stiahnuť PDF

Retrospektívy - Zimný semester

Názov Dátum Akcia
1. Šprint 18. 10. 2016 Stiahnuť PDF
2. Šprint 9. 11. 2016 Stiahnuť PDF
3. Šprint 16. 11. 2016 Stiahnuť PDF
4. Šprint 30. 11. 2016 Stiahnuť PDF
5. Šprint 07. 12. 2016 Stiahnuť PDF

Retrospektívy - Letný semester

Názov Dátum Akcia
6. Šprint 28. 2. 2017 Stiahnuť PDF
7. Šprint 14. 3. 2017 Stiahnuť PDF
8. Šprint 28. 3. 2017 Stiahnuť PDF
9. Šprint 11. 4. 2017 Stiahnuť PDF
10. Šprint 25. 4. 2017 Stiahnuť PDF
11. Šprint 9. 5. 2017 Stiahnuť PDF

Dokumenty - Zimný semester

Názov Dátum Akcia
Priebežná dokumentácia k inžinierskému dielu 17. 11. 2016 Stiahnuť PDF
Priebežná dokumentácia k riadeniu projektu 17. 11. 2016 Stiahnuť PDF
Finálna dokumentácia k inžinierskému dielu 14. 12. 2016 Stiahnuť PDF
Finálna dokumentácia k riadeniu projektu 14. 12. 2016 Stiahnuť PDF

Dokumenty - Letný semester

Názov Dátum Akcia
Extended abstract for IIT.SRC 2017 16. 02. 2017 Stiahnuť PDF
Extended abstract for IIT.SRC 2017 Revisited 18. 03. 2017 Stiahnuť PDF
Finálna dokumentácia k inžinierskému dielu 15. 05. 2017 Stiahnuť PDF
Finálna dokumentácia k riadeniu projektu 15. 05. 2017 Stiahnuť PDF

Ostatné

Názov Dátum Akcia
Plagát tímu 26. 09. 2016 Stiahnuť PDF
Prihláška na TP Cup 26. 10. 2016 Stiahnuť PDF
Poster na IIT.SRC. 20. 04. 2017 Stiahnuť PDF
Technická dokumentácia webovej aplikácie 15. 05. 2017 Stiahnuť ZIP
Technická dokumentácia mobilnej aplikácie 15. 05. 2017 Otvoriť

Metodiky

Názov Dátum Akcia
Verziovanie systému - Git 17. 11. 2016 Stiahnuť PDF
Komunikácia - Slack 17. 11. 2016 Stiahnuť PDF
Podpora agilného vývoja - Youtrack 17. 11. 2016 Stiahnuť PDF
Konvencie písania zdrojových kódov pre vývoj webovej aplikácií - Python Django 17. 11. 2016 Stiahnuť PDF
Konvencie písania dokumentov 17. 11. 2016 Stiahnuť PDF
Konvencie písania zdrojových kódov pre vývoj Android aplikácií - Java Android SDK 17. 11. 2016 Stiahnuť PDF

Kontakt