O projekte Collab-UI

Prototypovanie, resp. prototypy sú základným stavebným kameňom v procese navrhovania aplikácií (softvéru ako takého). Používateľské rozhranie akejkoľvek aplikácie je jednou z jej najdôležitejších súčastí, pretože reflektuje, ako efektívne môže používateľ vykonať to, čo požaduje. Cieľom projektu je vytvoriť inovatívne riešenie, ktoré umožní návrh interaktívnych prototypov používateľských rozhraní kolaboratívnou formou v reálnom čase (zdieľaná pracovná plocha, text/audio komunikácia medzi používateľmi, prezentačný režim) s využitím obojsmerného komunikačného kanálu klient-server (websockets).

Technológie

Členovia tímu


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Ing. Eduard Kuric, PhD.

Pedagogický vedúci tímu

Som študentom na FIIT STU. Mám rad hry, šport, dobrý vtip a ľudovú tvorbu. Vo voľnom čase neprogramujem.

Adrian Nagy

Iniciátor nápadu

Som študentom na FIIT STU. Mám rad hry, šport, dobrý vtip a ľudovú tvorbu. Vo voľnom čase programujem a niekedy aj nie.

Lukáš Vrba

Dokumentarista, IT support

Som študentom na FIIT STU. Mám rad hry, šport, dobrý vtip a ľudovú tvorbu. Vo voľnom čase programujem a niekedy aj nie.

Tomáš Mňačko

Hlavný tester

Som študentom na FIIT STU. Mám rad hry, šport, dobrý vtip a ľudovú tvorbu. Vo voľnom čase programujem a niekedy aj nie.

Ján Kleň

Tester/vývojár

Som študentom na FIIT STU. Mám rad hry, šport, dobrý vtip a ľudovú tvorbu. Vo voľnom čase programujem a niekedy aj nie.

Michal Melúch

UI/frontend

Som študentom na FIIT STU. Mám rad hry, šport, dobrý vtip a ľudovú tvorbu. Vo voľnom čase programujem a niekedy aj nie.

Peter Písecký

Backend guru

Som študentom na FIIT STU. Mám rad hry, šport, dobrý vtip a ľudovú tvorbu. Vo voľnom čase programujem a niekedy aj nie.

Miloslav Smetana

Full stack development

Dokumenty


Zápisky zo stretnutí

Kontakt


Kontaktné údaje

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
collab-ui@googlegroups.com

Sedenia timu

Piatok: 14:00 - 17:00