február 15, 2016

Plán projektu – LS

Status Dátum Udalosť
Done 1. týždeň Inicializácia semestra a plán pre šprint č.6-1L
Done 2. týždeň práca na príbehoch šprintu č.6-1L
Done 3. týždeň ukončenie šprintu a začiatok šprintu č.7-2L
Done 4. týždeň práca na príbehoch šprintu č.7-2L
Done 5. týždeň ukončenie šprintu a začiatok šprintu č.7-2L
Done 6. týždeň ukončenie šprintu a začiatok šprintu č.8-3L
Done 7. týždeň práca na príbehoch šprintu č.8-3L
Done 8. týždeň ukončenie šprintu a začiatok šprintu č.9-4L
Done 9. týždeň práca na príbehoch šprintu č.9-4L
Done 10. týždeň ukončenie šprintu a začiatok šprintu č.10-5L
Done 11. týždeň práca na príbehoch šprintu č.10-5L
Done 12. týždeň ukončenie šprintu č.10-5L práca a ukončenie šprintu č.11-6L, odovzdanie celkového výsledku projektu a dokumentácie (produkt, riadenie)
Status Dátum Udalosť
Done 21.9.2015 Zoznámenie sa s témou, tím získal meno Osičky
Done 23.9.2015 inicializácia riešenia projektu, práce na prototype, návrh loga a plagátu
Done 4.10.2015 Dostali sme virtuálny stroj, boli spustené práce na nasadení prototypu
Done 12.10.2014 (14:00) práca na príbehoch šprintu č.1-1Z
Done 14.10.2014 Dokončená HTML prezentácia projektu
Done 5. týždeň ukončenie šprintu č.1-1Z
Done 6. týždeň práca na príbehoch šprintu č.2-2Z
Done 7. týždeň ukončenie šprintu č.2-2Z
Done 8. týždeň práca na príbehoch šprintu č.3-3Z
Done 9. týždeň ukončenie šprintu č.3-3Z a odovzdanie
Done 10. týždeň práca na príbehoch šprintu č.4-4Z
Done 11. týždeň ukončenie šprintu č.4-4Z
Done 12. týždeň ukončenie šprintu č.5-5Z (finalizácia výstupov) a odovzdanie
december 15, 2015

Plán projektu – ZS

Status Dátum Udalosť
Done 21.9.2015 Zoznámenie sa s témou, tím získal meno Osičky
Done 23.9.2015 inicializácia riešenia projektu, práce na prototype, návrh loga a plagátu
Done 4.10.2015 Dostali sme virtuálny stroj, boli spustené práce na nasadení prototypu
Done 12.10.2014 (14:00) práca na príbehoch šprintu č.1-1Z
Done 14.10.2014 Dokončená HTML prezentácia projektu
Done 5. týždeň ukončenie šprintu č.1-1Z
Done 6. týždeň práca na príbehoch šprintu č.2-2Z
Done 7. týždeň ukončenie šprintu č.2-2Z
Done 8. týždeň práca na príbehoch šprintu č.3-3Z
Done 9. týždeň ukončenie šprintu č.3-3Z a odovzdanie
Done 10. týždeň práca na príbehoch šprintu č.4-4Z
Done 11. týždeň ukončenie šprintu č.4-4Z
Done 12. týždeň ukončenie šprintu č.5-5Z (finalizácia výstupov) a odovzdanie
september 10, 2015

Bc. Roman Pikna

Je absolventom bakalárskeho študijneho programu Informatika a súčasným študentom inžinierskeho programu Informačné systémy. Počas štúdia získal skúsenosti s programovacími jazykmi C, Java a inými technológiami.

Roman má aktuálne funkciu vývojára.

september 6, 2015

Bc. Pavel Sluka

Je absolventom bakalárskeho študijneho programu Informatika a súčasným študentom inžinierskeho programu Softvérové inžinierstvo. Počas štúdia získal skúsenosti s programovacími jazykmi C, Java,s frameworkom Ruby on Rails a inými technológiami.

Pavel má aktuálne funkciu vývojára a hlavného zapisovateľa.

september 5, 2015

Bc. Silvia Macejková

Silvia je študentkou prvého ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte informatiky a informačných technológií na STU v odbore Informačné systémy. Na tejto fakulte absolvovala aj bakalársky stupeň v odbore Informatika. Za jej štúdium opakovala len jeden predmet a to Operačné systémy, rozhodla sa, že chce pomôcť nasledujúcim študentom nezopakovať svoje chyby pri štúdiu na tento predmet. Preto tento rok vedie konzultácie v tomto predmete a taktiež z tejto myšlienky vzišla ďalšia a to zapojiť do toho aj tímový projekt. V ňom predstavuje rolu vedúceho tímu a taktiež projektového manažéra a developera. Pôvodná myšlienka bola vytvoriť aplikáciu na otestovanie študentov tohto predmetu zmysluplnými otázkami čo by im neskôr pomohlo v ich príprave. Táto idea, ale neskončila len pri tomto predmete a preto potom náš výsledný produkt chceme použiť všeobecne aj na hocijaký iný predmet a tým pomôcť študentom.

Silvia je našou vývojárkou,projektovou manažérkou a git masterkou :)

september 4, 2015

Bc. Lukáš Csóka

Je študent 1. ročníka Softvérového inžinierstva. Angažuje sa v školských aktivitách. Je zástupcom študentov v senáte, predseda študentských radcov a popritom konzultant na večerných seminároch z predmetu Operačné systémy. Tento tímový projekt ho zaujal, lebo si myslí, že pozitívna motivácia bonusovými bodmi zlepši pravidelnú prípravu študentov a zľahči predmet Operačné systémy a aj ďalšie v budúcnosti.

Lukáš je vývojárom a správcom Jiry.

september 3, 2015

Bc. Martin Dekan

Je absolventom bakalárskeho študijného programu Informatika a súčasným študentom inžinierskeho programu Softvérové inžinierstvo. Počas štúdia získal skúsenosti s programovacími jazykmi C, C#, Java a inými technológiami. Cieľom jeho bakalárskej práce bolo zistenie správností dát používaných vo verejnej doprave.

Martin je náš vývojár a správca dokumentácie.

september 2, 2015

Bc. Michal Farkaš

Je absolventom bakalárskeho študijneho programu Informatika a súčasným študentom inžinierskeho programu Softvérové inžinierstvo. Počas štúdia získal skúsenosti s programovacími jazykmi C, C++, C#, Java,s frameworkom Ruby on Rails a inými technológiami. Cieľom jeho bakalárskej práce bol vývoj hráča pre videohru Ms. Pac-man pomocou neuroevolúcie.

Michal je našim hlavným vývojárom a softvérovým architektom.