sixPack

Tímový projekt 2016/2017


tim.sedem@gmail.com

O projekte

RoboCup je medzinárodná súťaž autonómnych robotov, ktorá je určená na podporu výskumu a výučby robotiky a umelej inteligencie.

Každý tím sa v rámci obmedzení, určených pravidlami hry futbal a špecifikami simulačného prostredia, snaží vytvoriť čo najlepšieho hráča. Mužstvo, vytvorené z takýchto hráčov, by malo vyhrať nad mužstvom súpera. Viac informácií o súťaži a doterajšej činnosti je možné nájsť na stránke STU turnaj v simulovanom robotickom futbale (www.fiit.stuba.sk/robocup).

Na fakulte informatiky a informačných technológií sa vývinu robota venuje tím zložený z jej študentov v rámci predmetu Tímový projekt už od roku 2000. Do roku 2006 vývoj robota prebiehal v 2D prostredí, od roku 2006 prebieha vývoj v 3D prostredí.

Hlavným cieľom projektu je vylepšiť doterajšieho hráča pre 3D simuláciu, ktorý dokáže plnohodnotne využívať možnosti poskytované simulačným prostredím.

Dokumenty

Plán na zimný semester

Cieľ Šprinty Stav
Analýza a spracovávanie informácií o čiarach 1.,2. Splnené
Zobrazovanie čiar v TestFrameworku 2.,3. Splnené
Využitie čiar na zlepšenie zistenia polohy 4. Splnené
Aktualizácia Wiki 3., 4., 5. Splnené

Plán na letný semester

Cieľ Šprinty Stav
Aktualizácia Wiki 7., 8., 9. Splnené
Využitie čiar na zlepšenie zistenia polohy 7., 8., 9. Splnené

Úlohy

Úloha Šprint Riešitelia Stav
Vytvorenie reprezentačného plagátu tímu 0. Jozef Splnené
Vytvorenie prezentačného webu tímu 0. Matúš Splnené
Vytvorenie metodiky k priebehu formálnych stretnutí 1. Maryna Splnené
Vytvorenie metodiky písania dokumentov 1. Jozef Splnené
Vytvorenie metodiky komunikácie 1. Jakub Splnené
Vytvorenie metodiky rizík 1. Jakub Splnené
Vytvorenie metodiky vykazovania práce v Jire 1. Ján Splnené
Vytvorenie metodiky vytvárania zápisov z formálnych stretnutí 1. Maryna Splnené
Analýza logiky projektu 1. Všetci Splnené
Analýza čiar 1. Jozef, Jakub Splnené
Vytvorenie metodiky code review 1., 2. Miloš Splnené
Vytvorenie metodiky verziovania a commitovania 1., 2. Matúš Splnené
Vytvorenie metodiky testovania 1., 2. Matúš Splnené
Rozšírenie parseru o spracovávanie čiar 2. Maryna, Jozef Splnené
Prepočítanie relatívnej pozície čiar 2. Miloš, Ján Splnené
Dokumentácia k riadeniu 3. Všetci Splnené
Dokumentácia k inžinierskemu dielu 3. Všetci Splnené
Sumarizácia šprintov 3. Miloš Splnené
Vytvorenie preberacieho protokolu 3. Jozef Splnené
Opísanie použitých pluginov v Eclipse 3. Matúš Splnené
Generovanie exportov z Jiry 3. Maryna Splnené
Sfunkčnenie Wiki 3. Matúš Splnené
Retrospektíva prvých 3 šprintov 3. Ján Splnené
Komunikácia Jim s testFrameworkom 3. Ján, Miloš Splnené
Analýza využitia čiar zahraničnými tímami 3. Maryna Splnené
Vykresľovanie čiar 2., 3. Matúš, Jakub Splnené
Vytváranie testov 4. Všetci Splnené
Vytvorenie návodu na export/import z Wiki 4. Matúš Splnené
Kategorizovanie čiar 4. Maryna, Jozef Splnené
Overenie pretnutia v tvare "T" čiar 4. Matúš, Jakub Splnené
Aktualizácia wiki 4. Všetci Splnené
Analýza používania histórie videnia hráča 4. Ján, Miloš Splnené
Porovnanie 2D a 3D čiar 4. Maryna, Jozef Splnené
Zistenie, v ktorej štvrtine ihriska sa hráč nachádza 4. Ján, Miloš Splnené
Plugin pre Wiki 4. Matúš Splnené
Aktualizácia analýzy fyzikálneho modelu 4. Matúš, Jakub Splnené
Zmena štruktúry Wiki 4. Jakub Splnené
Dokončenie dokumentácie k riadeniu 5. Všetci Splnené
Dokončenie dokumentácie k inžinierskemu dielu 5. Všetci Splnené
Dokumentácia matematickej logiky čiar a bodov 6. Všetci Splnené
Návrh vyhodnocovania polohy hráča 6. Všetci Splnené
UT pre určovanie polohy 6., 7. Všetci Splnené
Refaktor vykreslovania čiar 6., 7. Jakub, Matúš Splnené
Vytvoriť históriu polôh 6. Jozef, Maryna Splnené
Aktualizácia Wiki 6., 7. Miloš, Jakub Splnené
Vykreslovanie historii polohy agenta 7. Matúš, Jakub Splnené
Vzory mapovanie čiar 7. Jozef Splnené
Využívanie Akcelerometra 8. Jozef, Maryna Splnené
Rozšírenie ukladania histórie 8. Matúš, Jakub Splnené
Úprava UT s históriou ukladania histórie 8. Maryna, Jakub Splnené
Priebežné čistenie Wiki 8. Miloš Splnené
Sumarizácia šprintov 8. Ján Splnené
Úprava Fixed Object 8. Jozef, Miloš Splnené
Sumarizácia šprintov 8. Ján Splnené
Hľadanie priesečníkov T,+ 8. Matúš, Jakub Splnené
Mapovanie čiar 2.:príprava 9.-10. Matúš, Jakub Splnené
Dokumentácia inžinierske dielo 9. Jozef Splnené
Oddelenie rozmerov ihriska do nastavení projektu 9.-10. Maryna Splnené
Sumarizacia šprintu č.7, 8 9. Ján Splnené
Aktualizácia dokumentácie k riadeniu 9. Jozef Splnené
Export úloh z JIRY - šprint 7 a 8 9. Maryna Splnené
Aktualizovanie AllTests 9. Miloš Splnené
Mapovanie čiar 1. 9. Miloš, Matúš, Jozef Splnené
Vyhodnocovanie polohy na základe jednej čiary 9. Jozef Splnené
Oprava článkov na WIKI 10. Všetci Splnené
Doplniť linky na WIKI do kódu 10. Všetci Splnené
Sumarizacia šprintu č.9 10. Ján Splnené
Export úloh šprintu č.9 10. Maryna Splnené
Oprava testov 10. Jozef Splnené
Vytvorenie dokumentu s testami 10. Jozef Splnené
Finalizácia dokumentácie k riadeniu 11. Jozef Splnené
Finalizácia dokumentácie k inžinierskemu dielu 11. Jozef Splnené
Globálna retrospektíva 11. Ján Splnené
Sumarizacia šprintu č.10 a 11 11. Ján Splnené
Export úloh šprintu č.10 a 11 11. Maryna Splnené
Kapitola Future Work 11. Maryna Splnené
Príručka na stiahnutie kódu - SourceTree 11. Jakub Splnené
Export na CD/DVD 11. Miloš, Matúš Splnené
Aktualizácia Web stranky tímu 1-11. Jakub Splnené
Kontrola dokumentov 1-11. Ján Splnené
Aktualizácia inžinierskeho diela 1-11. Jozef Splnené

Náš Tím

Ján Ďurica
Hlavný projektový manažér

Má praktické skúsenosti s tvorbou webových aplikácií v Jave (+ Hibernate, Spring), tiež sa rád pohrá s dizajnom (HTML, CSS, JS). V bakalárskej práci pracoval s veľkými dátami o spotrebe elektrickej energie, kde dáta vizualizoval a hľadal v nich súvislosti (triedy odberateľov). Jeho najväčšou záľubou je futbal, čím vie značnou mierou prispieť k téme projektu.

Jakub Chalachán
Manažér rizík, komunikácie a správy dát

Baví ho programovanie v Jave(Hibernate, Spring, ZK), aktuálne robí na webovej aplikácii. Problém nemá ani s SQL a nejakým frontendom(CSS, HTML). Vo svojom voľnom čase(keď sa nájde) rád hrá volejbal, korčuluje a bicykluje alebo ho venuje Ynetu.

Matúš Ivanoc
Manažér podpory vývoja, integrácie, testovania a nasadzovania

Popri škole sa zdokonaľuje v práci ako Linuxový administrátor a získava skúsenosti v nasadzovaní rôznych systémov. Rád programuje v PHP a niekedy v Jave.
V rámci voľnočasových aktivít pôsobí v študentskej organizácii IAESTE, kde získava skúsenosti v tvorbe webových aplikácií a tímovej práci

Maryna Kovalenko
Manažérka plánovania a úloh

Okrem cestovania, športovania a fotografovania ma rada frontend a graficky dizajn, bavia ju aj databázové technológie. Zaoberá sa plánovaním činnosti tímu a zabezpečuje dobrú náladu všetkých jej členov.

Jozef Blažíček
Manažér dokumentovania

Zaujíma sa o počítačovú grafiku a nie len vývoj hier. V súčastnosti je viac zameraný na platformu Android a programovací jazyk Java ale nerobí mu problémy ani c/c++.

Miloš Štefčák
Manažér kvality

Je mladý, ambiciózny chalan, ktorého baví programovanie v C#. Poslednú dobu sa začal venovať hlavne webovým technológiám, akou je ASP.NET. Samozrejme nemá problém aj s databázami MySql či MSSql. Keď je nutné, nemá problém aj s tak nízko úrovňovým jazykom, akým je assembler. Vo voľnom čase aktívne hráva volejbal a taktiež rád oddychuje. No keďže toho času príliš veľa nemá, tak len hráva volejbal. Spomedzi takých bežných vecí by som ešte spomenul, že veľmi rád šoféruje.