Náš tím

Náš štvorčlenný tím pozostáva zo študentov inžinierského štúdia prestížnej fakulty FIIT STU. Členovia tímu majú rôzne skúsenosti programatórského zamerania, dkonca niektorí aj z prostredia praxe.

V súčasnosti si osvojujú nové moderné technológie ako Ruby on Rails s využitím databázy PostgreSQL, compass a iné. Práve tieto technológie sú základom pre webovú aplikáciu WebTex, na ktorej aktívne pracujú.

Read More  

Metóda vývoja

Projekt riešime agilnou vývojovou metodikou Scrum s dôrazom na testami riadený vývoj, kde je vývoj rozdelený na úseky, tzv. šprinty. V rámci každého šprintu robíme analýzu, návrh, implementáciu a testovanie zvolených funkcionalít, ktoré sú opísané tzv. príbehmi používateľa.

Na manežment a rozdelovanie a vyhodnocovanie úloh používame softvérový nástroj Redmine. Pavidelné každotýžnednné stretnutia sú písomne zaznamenané v prílušných zápisniciach.

Read More