Úvod


telefon

Táto webstránka vznikla v rámci predmetu Tímový projekt v študijnom programe Počítačové a komunikačné systémy a siete FIIT STU v akademickom roku 2009/2010. Úlohou stránky je dokumentovať našu prácu počas dvoch semestrov riešenia projektu, ktorý má názov "Prípadová štúdia pre VoIP sieť", vedúci tímu je Ing. I. Kotuliak, PhD.Zadanie projektu "Prípadová štúdia pre VoIP sieť"IP Multimedia Subsystem je v súčasnosti najperspektívnejšia technológia pre implementáciu v prostredí telekomunikačných operátorov. Cieľom projektu je vytvoriť prípadovú štúdiu zameranú na konkrétny aspekt tejto siete (zabezpečenie kvality služby, bezpečnosť a pod.) V rámci tímového projektu bude nutné vybrať cieľovú platformu (v prípade IMS napr. OpenIMS core), navrhnúť zapojenie celej siete, pripraviť scenáre a metriky a nakoniec dosiahnuté výsledky vyhodnotiť. Prirodzenou súčasťou práce je administrácia platformy a vytvorenie nielen dokumentácie k projektu, ale aj celej prípadovej štúdie vo vhodnom formáte.


Verejné poďakovanie za dar:
Projekt je financovaný grantovým programom E-TALENT Nadácie Tatra banky. Ďakujeme.


Filip Burda
vedúci tímu
Peter Havrila
manažér plánovania
Marián Knězek
manažér rizík
antibot: Zapni Javascript
manažér testovania
Ján Murányi
manažér riadenia
Juraj Nemeček
analytik technológií

© 2009, created by konopielka