Monitoring antisociálneho správania

Platforma pre monitorovanie rôznych foriem antisociálneho správania na webe.

Viac o projekte

O projekte

Projekt sa zameriava na automatizované monitorovanie antisociálneho správania v online komunitách. Takéto správanie patrí medzi najaktuálnejšie a najvážnejšie problémy, ktoré výrazným spôsobom ohrozujú nielen princípy, na ktorých bol web vybudovaný, ale majú aj kritický presah do fungovania spoločnosti.

Antisociálne správanie na webe

Lebo pitie dezinfekčných prostriedkov naozaj nelieči rakovinu. Lebo počas posledných amerických prezidentských volieb počet falošných správ prekonal počet tých pravdivých. Lebo hejtovanie, trolovanie a spamovanie degraduje úroveň každej diskusie.

Náš tím

Ivan Srba

Vedúci tímu

Matúš Barabás

Manažér komunikácie

Milan Cák

Scrum Master

David Tran Duc

Manažér dokumentácie

Dung Lam Tuan

Manažér verziovania kódu

Peter Lipták

Manažér prehliadok kódu

Veronika Žatková

Manažér úloh

Patrik Židuliak

Manažér testovania