Vitajte na webovej stránke tímu TechNoLogic

Táto webová stránka je vypracovaná pre potreby predmetu Tímový projekt na Fakulte informatiky a informačných technológii STU v Bratislave.

O projekte

Projekt DriVR (Driving in Virtual Reality) sa zaoberá možnosťou ovládania vozidla pomocou zariadenia Oculus Rift. Cieľom práce je vytvoriť model ovládaného vozidla s možnosťou zaznamenania, prenosu a reprezentácie prenosu 3D obrazu. Vozidlo bude vybavené vnoreným systémom pre spracovanie video obsahu (video encoding) z kamier a ovládaním smerovania vozidla a smerovania kamier. Ovládacie PC má umožňovať spracovanie údajov o pozícii hlavy (pre nasmerovanie kamier) zo zariadenia Oculus Rift, spracovanie ovládania vozidla (z gamepad zariadenia) a zobrazovanie prijatého 3D video obsahu. Navrhnutý bude model vozidla, ovládanie jeho smerovania a smerovania kamier a spôsoby zaznamenávania, prenosu a reprezentácie 3D video obsahu. Navrhnuté riešenie bude aj implementované.

Požiadavky:

  • smerovanie kamier podľa polohy hlavy
  • smerovania vozidla pomocou gamepad zariadenia
  • zaznamenávanie 3D video obsahu vnoreným systémom
  • prenos video obsahu z vozidla do PC
  • reprezentácia 3D video obsahu v PC
  • bezdrôtová komunikácia medzi vozidlom a PC

Na ulici jazdí vozidlo s diaľkovým ovládaním a s polohovateľnou kamerou. Vozidlo z centrálnej stanice bezdrôtovo prijíma riadiace príkazy. Riadiace príkazy určujú smer jazdy a natočenie kamery. Z vozidla sa taktiež bezdrôtovo prenášajú video dáta a informácie zo senzorov (napr. GPS). Vozidlo je vybavené ovládateľným ramenom, ktoré slúži na uchopenie rôznych vecí. Uplatnenie má hlavne v situáciách ako sú zneškodňovania bômb, odoberanie vzoriek z kontaminovaných území. Dá sa však použiť aj na obyčajné úlohy ako je prenášanie vecí.

Používateľ má nasedené zariadenie Oculus Rift, pomocou ktorého vidí zábery z kamery vozidla. Polohu kamery ovláda používateľ pohybom hlavy. Smer jazdy vozidla a prácu s ramenom riadi gamepadom (pravdepodobne XBOX 360 ovládač).

Centrálna stanica je ústredným bodom celého systému. Spracováva a vyhodnocuje všetky údaje. Signály z ovládacích zariadení transformuje na signály pre ovládanie vozidla. Prenáša video dáta z kamery na aute do zariadenia pre zobrazenie virtuálnej reality.