markantalo gif

Náš tím

Ing. Roman Broniš

 • Pedagogický vedúci tímu
 • Študent doktorandského štúdia FIIT STU v odbore Aplikovaná informatika (AI)
 • Zameriava sa na technológie VoIP, IMS, HBBTV, SmartTV, DVB-T

Bc. Erik Matejov

 • Teamleader nášho tímu
 • Prenosové siete
 • Databázy (Lotus Notes)
 • Predmet v inžinierskom štúdiu: Bezdrôtové komunikačné systémy, Bezpečnosť v internete, Objektovo orientovaná analýza a návrh softvéru
 • Absolvované predmety: Konvergencia mobilných a pevných sietí, Mikropočítače, Interakcia človeka s počítačom
 • Zamestnanie: sieťový operátor, oddelenie prenosových sietí u mobilného operátora

Bc. Albert Prágai

 • Sprava a konfigurácia sieti, 4 semestre Cisco,
 • Programovanie mikroprocesorov, vnorené systémy, elektronika
 • Predmet v inžinierskom štúdiu: Bezdrôtové komunikačné systémy, Bezpečnosť v internete
 • Absolvované predmety: Konvergencia mobilných a pevných sietí, Mikropočítače, Interakcia človeka s počítačom
 • Zamestnanie: data network engineer

Bc. Martin Habovštiak

 • Aktívny člen Progressbar-u
 • C++, Bash, Python, AWK, PHP, RAII
 • Linux/Unix
 • Shell skripty
 • Siete - nízkoúrovňové protokoly (ARP, DHCP...), lámanie WEP
 • Bezpečnosť a kryptografia
 • Elektronika - (Arduino, Raspberry Pi, TTL logika, senzory, aktívne prvky (LED, servá...), komunikácia medzi zariadeniami vrátane bezdrôtovej (IR, BT/BLE)
 • Skúsenosti s 3D tlačou
 • Predmet v inžinierskom štúdiu: Testovateľnosť s spoľahlivosť digitálnych systémov, Návrh digitálnych systémov
 • Absolvované predmety: Algoritmy pre AI robotiku

Bc. Miroslav Siro

 • Skúsenosti s SDN sieťami
 • Python
 • Absolvované predmety: Konvergencia mobilných a pevných sietí, Mikropočítače, Interakcia človeka s počítačom
 • Predmet v inžinierskom štúdiu: Bezpečnosť v internete

Bc. Natália Trybulová

 • Databázy (Oracle, SQLite, MySQL)
 • Skúsenosti s vývojom aplikácií pre Android
 • Predmet v inžinierskom štúdiu: Bezdrôtové komunikačné systémy, Bezpečnosť v internete
 • Absolvované predmety: Konvergencia mobilných a pevných sietí, Mikropočítače, Interakcia človeka s počítačom
 • Zamestnanie: aplikačný špecialista u mobilného operátora

Bc. Peter Protuš

 • C++
 • 4 semestre Cisco
 • Predmet v inžinierskom štúdiu: Bezdrôtové komunikačné systémy, Bezpečnosť v internete
 • Absolvované predmety: Konvergencia mobilných a pevných sietí, Mikropočítače, Interakcia človeka s počítačom

Bc. Tomáš Morvay

 • C++, CMS, PHP, HTML, CSS, JS
 • Databázy (MySQL, Oracle, bezpečnosť a útoky)
 • Základy programovania mikroprocesorov
 • Predmet v inžinierskom štúdiu: Bezdrôtové komunikačné systémy, Bezpečnosť v internete, Objektovo orientovaná analýza a návrh softvéru
 • Absolvované predmety: Konvergencia mobilných a pevných sietí, Mikropočítače, Interakcia človeka s počítačom
 • Zamestnanie: web developer, IT support specialist