Plán práce na letný semester 2014/2015

Dátum Činnost
apríl 2015 Implementácia – fáza 2
  • Polohovateľná kamera
  • Ovládanie kamery myšou
  • Obraz v zariadení Oculus Rift
máj 2015 Implementácia – fáza 3
  • Ovládanie polohy kamery zariadením Oculus Rift
  • Ovládanie auta gamepadom alebo vhodnejším zariadením
  • Testovanie a ladenie

Plán práce na zimný semester 2014/2015

Týždeň semestra Činnost
1. Zoznámenie sa s ponúkanými témami, zvolenie si témy, vypracovanie ponuky pre zvolenú tému
2. Odovzdanie a prezentácia ponuky na nami zvolenú tému
3. Prvé stretnutie tímu, vypracovanie plánu projektu, analýza problému, rozdelenie úloh na projekte, tvorba webovej stránky
4. Analýza problému, návrh riešenia a použitia zariadení pre tento projekt
5. Analýza realizovateľnosti produktu, práca na dokumente, implementácia základných častí prototypu
6. Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia
7. Analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia
8. Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia, vytvorenie posudku projektu iného tímu
9. Odovzdanie posudku projektu iného tímu
10. Dopracovanie zistených nedostatkov, návrh prototypu vybraných častí
11. Implementácia prototypu vybraných častí, doladenie dokumentu
12. Odovzdanie prototypu vybraných častí systému a dokumentácie, prezentácia práce vykonanej za zimný semester

Dôležité termíny

Deadline
25.9.2014 ✓ Oznámiť garantovi predmetu témy, na ktorú tím vypracuje ponuku
30.9.2014 ✓ Odoslať vypracovanú ponuku grantovi predmetu.
7.11.2014 ✓ Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia
14.11.2014 ✓ Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu tímu č. 1
5.12.2014 ✓ Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou
9.12.2014 ✓ Používateľská prezentácia prototypu
15.12.2014 ✓ Odovzdanie posudku prototypu iného tímu č. 1
30.1.2015 ✓ Odovzdanie kompletnej dokumentácie vypracovanej v zimnom semestri akademického roka 2014/2015 do AIS
12.2.2015 ✓ TP CUP: Zaslanie abstraktu na IIT.SRC
19.2.2015 ✓ TP CUP: Zaslanie príspevku na IIT.SRC
23.2.2015 ✓ Krátka prezentácia projektu študnetom z OF EU
23.4.2015 ✓ Pridanie príspevku na [robme.it]
23.4.2015 ✓ Prezentácia projektu na IIT.SRC – TP CUP 2015 [poster]
24.4.2015 ✓ Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu
21.5.2015 ✓ Odovzdanie celkového projektu – výsledok (upravený produkt a dokumentácia)
29.5.2015 Odovzdanie posudku na výsledok iného tímu – najneskorší termín
Odovzdanie plagátov k obhajobe – najneskorší termín
15.62015 Prezentácia a obhajoba tímového projektu, semifinále a finále TP CUP 2015