O projekte

Pre vedeckých pracovníkov, je popri iných povinnostiach, niekedy ťažké udržiavať si prehľad o publikáciach a referenciách na ich výskumnú činnosť. Preto sme tu my, LibTec. Našim cieľom je spracovanie publikovaných výsledkov vedy a výskumu, rovnako ako analýza bibliografických údajov za účelom lepšej kategorizácie publikačnej činnosti. Taktiež je naším cieľom vytvoriť nástroje na vizualizáciu vzájomných vzťahov v týchto dátach, pozrieť sa na výsledky z inej perspektívy a hľadať nové, užitočné informácie.

Progres a dokumentácia
O nás

Nadežda Andrejčíková

Produktový vlastník


Jakub Trizna

Projektový manažér


Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT STU. Predmetom bakalárskej práce bolo vytvoriť jednotný simulátor výpočtových strojov pre platformu Android. Pracuje ako test analytik v telekomunikačnom prostredí, kde nadobudol značné know-how v oblasti databáz a dátového warehousingu.

Juraj Uhrín

Manažér plánovania


Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT. V rámci bakalárskej práce sa venoval rozpoznávaniu obrazu na mobilných zariadeniach. Vo voľnom čase sa zaujíma o mobilné technológie a veľmi rád sa venuje adrenalínovým športom (snowboarding, štúdium na FIIT, bývanie na Mladosti).

Zuzana Kuchariková

Manažér komunikácie


Je absolventkou bakalárskeho štúdia na FIIT STU. Zaujíma sa o programovanie v objektovo-orientovaných jazykoch, prevažne Java. Taktiež sa venuje programovaniu mobilných aplikácií pre Android.

Tomáš Cagáň

Manažér verzií


Volá sa Tomáš. Jeho záľuby sú tvorba hudby, programovanie a korytnačky. Vie programovať v JAVE, Ruby, jazyku C ale najradšej pracuje v tíme.

Michal Galbavý

Manažér testovania


Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT, kde získal skúsenosti s programovacími jazykmi Java a C/C++, práca s MySQL, XML a JSON formátmi a JavaScriptom. Témou bakalárskej práce bola Grafická reprezentácia vzťahov medzi záznamami, v ktorej sa venoval identifikácií vzťahov medzi entitami v knižničnej doméne.

Dávid Bednár

Manažér dokumentácie


Študent 1. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore softvérové inžinierstvo. Jeho hlavným zameraním je programovanie v PHP, Pythone a tvorba frontendu v HTML, CSS a Javascripte.

Marko Adamko

Manažér kvality


Po ukončení bakalárskeho štúdia pokračuje v inžinierskom štúdiu na FIIT. Počas svojho štúdia získal skúsenosti s programovaním v Pythone, Jave a jazyku C. Momentálne pracuje ako developer. Baví ho šport, cestovanie a spoznávanie nových ľudí.