AKTUALITY

V tejto sekcii najdete aktuálne novinky týkajúce zmien na celom projekte. link
O NÁS

V tejto sekcii najdete predstavenie jednotlivých členov tímu. link
NA STIAHNUTIE

V tejto sekcii najdete všetky dokumenty týkajuce sa projektu. link

Vítame Vás...

Vítame Vás na stránke tímu Ready 2 Win v rámci tímového projektu, ktorý sa realizuje v rámci predmetu Tímový projekt I,II na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Našou úlohou je vytvorenie dokonalého autopilota.


O projekte

Vedúci: Ing. Peter Vilhan

Akademický rok: 2010/2011

Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Číslo tímu: 20

Študijný program: Softvérové inžinierstvo a Informačné systémy

Zadanie:

Simulated Car Racing Competition je medzinárodná súťaž autopilotov navrhnutých s pomocou The Open Racing Car Simulator frameworku(TORCS), organizovaná Politecnico di Milano a Julius-Maximillians Uninversity Warzburg. TORCS framework sa vyvíja od roku 2004 a poskytuje premyslený fyzikálny model, prostredie pre interakciu autopilota s okolím, sieť senzorov a takmer neobmedzené možnosti návrhu autopilota, od jednoduchého, staticky naprogramovaného s uzavretou množinou schopností, cez autopilota so schopnosťou natrénovať sa, až po dynamicky sa zdokonaľujúceho v reálnom čase. Úlohou študentov je navrhnúť a implementovať autopilota pre jednu z nižšie uvedených kategórií. Autopilot môže byť implementovaný s využitím programovacích jazykov C++ alebo JAVA. Implementovaný autopilot sa zúčastní Simulated Car Racing Competition 2011.

Súťaží sa v kategóriach:

Championship - zložený zo série závodov a štandardných častí:

  • Tréning, počas ktorého sa autopilot snaží naučiť vopred neznámu trať, optimalizovať techniku jazdy.
  • Kvalifikácia pre dosiahnutie čo najlepšieho času
  • Závod - v lokálnom prostredí voči ostatným autopilotom s následným odoslaním výsledkov
Demolition Derby
  • Posúva úroveň interakcie autopilota s okolím ešte o stupeň ďalej. Úlohou autopilota je minimalizovať poškodenie zo strany súpera a naopak, spôsobiť mu čo najvačšie.

15.4.2011
EVO 2011

Odoslanie finálnej verzie bota na konferenciu v Torine, Taliansko.

13.4.2011
Finálna verzia bota

Prebiehali drobné zmeny v lineAssiste a v eventoch, ktoré boli spôsobené nerovnými plochami na trati.
    >> tu stiahnuť

5.4.2011
Piata verzia bota

Doplnený modul pre predbiehanie. Obsahuje aj zmeny vykonané v modely trate, do ktorej boli zanesené miesta nehôd.
    >> tu stiahnuť

18.3.2011
Stvrtá verzia bota

Doplnené moduly, a to lineAssist, lunchAssist a events.
    >> tu stiahnuť

8.3.2011
Zaznamenávanie nehôd

Pridaný modul zaznamenávania nehôd

23.2.2011
ITT SRC

Pridaný článok na konferenciu IIT SRC. Viac v sekcii na stiahnutie.

15.2.2011
Začiatok letného semestra

Čiastočne odstránený šum pri prejazde prvého kola.

14.12.2010
Záver zimného semestra

Doplnené záverečné verzie dokumentacií k projektu a riadeniu a taktiež bola pridaná aktuálna verzia autobota
    >> tu stiahnuť

29.11.2010
Zmena issue tracker-a

Zmena issue tracker-a z CodeGoogle na Trac.

15.11.2010
Druhá verzia bota

Doplnená prva verzia bota o modul návrat na trať, detekcie zákrut, ESP. V priemere na minuloročného víťaza strácame 3sec na kolo.
    >> tu stiahnuť

26.10.2010
Prvá verzia bota

Vytvorenie prvej verzii bota.

14.10.2010
Analýza minuloročných riešení

Predbežné dohodnutie sa na spôsobe ovládania a predbiehania pilota. Doplnené zápisnice 1 až 3.

30.09.2010
Vytvorenie základného dizajnu

Vznik prvej verzie webu určeného na tímový projekt. Časom tu budú doplňané novinky, informácie o priebehu tvorenia a vypracovávania projektu.