O projekte

Cieľom projektu je navrhnúť a vytvoriť system na predikciu fototoxicity látok za účelom kontroly nameraných experimentálnych údajov ale aj pre potreby predikcie samotnej fototoxicity s cieľom znížiť finančné náklady na “mokré” experimenty. V projekte budeme analyzovať namerané údaje na bunkových kultúrach, 3D modeloch (tkanivách) a na zvieratách. Pomocou molekulových deskriptorov a následne pomocou regresie a algoritmov strojového učenia budeme predikovať fototoxicitu vybraných látok.

NÁŠ TÍM

...

Marta Prnová

Vedúci tímu

...

Tibor Sloboda

Domain knowledge expert

...

Katka Muškova

Data Scientist

...

Matej Halinkovič

Architect & ML Engineer

...

Patrik Pavlačka

Web & ML Engineer

...

Jakub Knánik

QA Engineer

...

Jakub Maruniak

Data Scientist & ML Engineer

DOKUMENTY


ZÁPISNICE

Zimný semester

Názov Dátum
Zápisnica č. 1 5.10. 2021
Zápisnica č. 2 12.10. 2021
Zápisnica č. 3 19.10. 2021
Zápisnica č. 4 26.10. 2021
Zápisnica č. 5 2.11. 2021
Zápisnica č. 6 9.11. 2021
Zápisnica č. 7 16.11. 2021
Zápisnica č. 8 23.11. 2021
Zápisnica č. 9 30.11. 2021
Zápisnica č. 10 7.12. 2021
Zápisnica č. 11 14.12. 2021

Letný semester

Názov Dátum
Zápisnica č. 12 17.2. 2022
Zápisnica č. 13 24.2. 2022
Zápisnica č. 14 1.3. 2022
Zápisnica č. 15 9.3. 2022
Zápisnica č. 16 17.3. 2022
Zápisnica č. 17 24.3. 2022
Zápisnica č. 18 31.3. 2022
Zápisnica č. 19 7.4. 2022
Zápisnica č. 20 14.4. 2022
Zápisnica č. 21 21.4. 2022

ŠPRINTY

Zimný semester

Názov Dátum
Šprint č. 1 4.10. 2021
Šprint č. 2 18.10. 2021
Šprint č. 3 1.11. 2021
Šprint č. 4 15.11. 2021
Šprint č. 5 29.11. 2021

Letný semester

Názov Dátum
Šprint č. 6 17.2. 2022
Šprint č. 7 24.2. 2022
Šprint č. 9 10.3. 2022
Šprint č. 10 17.3. 2022
Šprint č. 11 24.3. 2022
Šprint č. 12 31.3. 2022
Šprint č. 14 14.4. 2022
Šprint č. 15 21.4. 2022

ODOVZDANÉ DOKUMENTY

Zimný semester

Názov Dátum
Míľnik 1 27. 11. 2021
Míľnik 2 17. 12. 2021

Letný semester

Názov Dátum
Míľnik 3 18. 05. 2022