Informačno-stavový vnorený systém

Cieľom tímového projektu má byť vytvorenie vnoreného systému s účelom vyhodnocovania stavu používateľa a v prípade problému používateľa automaticky zavolá pomoc. Vnorený systém má byť primárne určený pre starších ľudí, ktorí majú zvýšené riziko nehody. Systém by mal identifikovať nehodu a privolať pomoc. Druhou hlavnou funkciou by malo byť čo najjednoduchšie privolanie pomoci používateľom stlačením núdzového tlačidla. Realizácia vnoreného systému by mala spĺňať požiadavky na výdrž, odolnosť ako aj jednoduchosť použitia.

Náš tím

Náš tím pozostáva zo šiestich členov, kde každý z nás vyniká v inej oblasti, či už ide o hardvér, softvér, sieťovú komunikáciu, alebo kreatívne myslenie. Naše schopnosti sa výborne dopĺňajú a spolu tvoríme zohraný tím. K plneniu svojich úloh pristupujeme zodpovedne a svedomito :)

Naším pedagogickým vedúcim je Ing. František Kudlačák

vladimir-kunstar

Bc. Vladimír Kunštár      vedúci tímu

Špecialista na hardvér

marek-zavacky

Bc. Marek Závacký      člen tímu

Web developer, databázové systémy

marek-spurny

Bc. Marek Spurný      člen tímu

Windows Phone developer, hardvér

martin-mikus

Bc. Martin Mikuš      člen tímu

Zameranie na softvérové riešenia

roman-sovic

Bc. Roman Sovič      člen tímu

Zameranie na .NET technológie a databázové systémy

robert-tamasi

Bc. Róbert Tamáši      člen tímu

Android developer, sieťové technológie

Plán práce

Zimný semester

Týždeň Úloha Stav
1. ponuka, pridelenie študentov do tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky, spracovanie ponuky
2. odovzdanie ponúk, uchádzanie sa o témy
3. vyhodnotenie ponúk, určenie rozvrhu a učiteľa pre tím, práca tímov podľa rozvrhu, rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu, analýza problému
4. analýza problému, štúdium problematiky
5. analýza problému, analýza realizovateľnosti produktu, špecifikácia požiadaviek
6. analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia
7. analýza problému, špecifikácia požiadaviek a hrubý návrh riešenia
8. odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom
9. odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu
10. dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí
11. implementácia prototypu vybraných častí
12. odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu , príprava odovzdania posudku prototypu iného tímu

Letný semester

Týždeň Úloha Stav
1. zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh
2. zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku
3. dokončenie podrobného návrhu, implementácia
4. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
5. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
6. implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
7. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu
8. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu
9. integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie
10. odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie produktu)
11. používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie
12. odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia)

Dokumenty

Zimný semester

Letný semester

30.09.2014 Ponuka 23.02.2015 Zápisnica č. 10
07.10.2014 Zápisnica č. 1 02.03.2015 Zápisnica č. 11
14.10.2014 Zápisnica č. 2 16.03.2015 Zápisnica č. 12
21.10.2014 Zápisnica č. 3 23.03.2015 Zápisnica č. 13
28.10.2014 Zápisnica č. 4 30.03.2015 Zápisnica č. 14
04.11.2014 Zápisnica č. 5 13.04.2015 Zápisnica č. 15
07.11.2014 Analýza, špecifikácia a návrh riešenia 20.04.2015 Zápisnica č. 16
11.11.2014 Zápisnica č. 6 04.05.2015 Zápisnica č. 17
14.11.2014 Posudok pre tím č. 6 21.05.2015 Projektová dokumentácia
18.11.2014 Zápisnica č. 7 21.05.2015 Dokument riadenia
25.11.2014 Zápisnica č. 8 05.06.2015 Prezentačné video
02.12.2014 Zápisnica č. 9

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžte kontaktovať prostredníctvom nášho tímoveho e-mailu braceletteam [at] googlegroups [dot] com