O projekte

Cieľom projektu reCommers je vytvoriť platformu, ktorá sprístupňuje používateľom najmodernejšie algoritmy odporúčania. Táto platforma zahŕňa nielen zber dát a samotné poskytovanie odporúčaní, ale aj možnosť vyhodnotenia úspešnosti a prehľadnú vizualizáciu metrík dôležitých pre zlepšenie odporúčacieho procesu.

O NÁS

Pre náš tím je dôležité rozvíjanie vo viacerých oblastiach a zachovávanie kľúčových hodnôt

Odbornosť

Spoločne máme rozsiahle znalosti najmodernejších technológie širokého rozsahu a uplatenia

Profesionalizmus

Snažíme sa k úlohám pristupovať zodpovedne a profesionálne

Vzdelávanie

Ako študenti chceme získať čo najväčšie množstvo nových poznatkov a skúsenosti

Kvalita

Výsledný produkt je využívaný v praxi a porovnateľný s najlepšími súčasnými riešeniami

DOKUMENTÁCIA

Zoznam úloh - zimný semester

Dátum Súbor
12.10.2017 Alderaan 1
19.10.2017 Alderaan 2
20.10.2017 Bespin 1
26.10.2017 Bespin 2
02.11.2017 Bespin 3
03.11.2017 Coruscant 1
09.11.2017 Coruscant 2
16.11.2017 Coruscant 3
17.11.2017 Dagobah 1
23.11.2017 Dagobah 2
04.12.2017 Dagobah 3
05.12.2017 Endor 1
12.12.2017 Endor 2

Zoznam úloh - letný semester

Dátum Súbor
12.02.2018 Geonosis 1
19.02.2018 Geonosis 2
26.02.2018 Geonosis 3
26.02.2018 Hoth 1
12.03.2018 Hoth 2
13.03.2018 Iridonia 1
19.03.2018 Iridonia 2
26.03.2018 Iridonia 3
03.04.2018 Jakku 1
09.04.2018 Jakku 2
10.04.2018 Kashyyk 1
19.04.2018 Kashyyk 2
24.04.2018 Lothal 1
09.05.2018 Lothal 2

Tím

Členovia tímu reCommers

Matúš Cuper

Scrum Master

Ondrej Kaščák

Práca s eventami

Lukáš Manduch

Manažér verziovania

Jozef Pazúrik

Manažér komunikácie

Ondrej Pitoňák

Práca s odporúčaniami

Ondrej Selecký

Manažér úloh

Martin Schnürer

Práca s odporúčaniami

Ivana Mujgošová

Manažér dokumentácie

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

recommers@googlegroups.com