Behametrics-learn

O projekte

Počítače a mobilné zariadenia sú zdrojom citlivých údajov. Príkladom takýchto citlivých údajov sú platby cez internet, e-maily alebo sociálne siete. Krádež zariadenia alebo používateľského účtu môže mať preto vážne následky. Pracujeme teda na autentifikácii používateľa prostredníctvom behaviorálnej biometrie. Táto metóda poskytuje možnosť dodatočnej autentifikácie na pozadí bez toho, aby si to používateľ všimol.

Náš projekt sa zaoberá behaviorálnou biometriou a poskytuje nástroje na podporu výskumu v tejto oblasti. Vytvorené nástroje uľahčujú prácu so zberom, spracovaním a analýzou behaviorálnych dát.

Náš projekt spolu s dokumentáciou a zdrojovými kódmi možete nájsť v našom tímovom repozitári.

Cesta k cieľu

 
 
 
 
 
02.10.2018 - 09.10.2018

Inicializácia

 • Vytvorenie reprezentačného plagátu
 • Nasadenie a nakonfigurovanie potrebných nástrojov na server
 • Vytvorenie webovej stránky
 • Pridelenie rolí jednotlivým členom tímu
09.10.2018 - 23.10.2018

1. Šprint

 • Špecifikácia metodík
 • Implementácia základného logovania a ukladania dát z myši na webe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.10.2018 - 06.11.2018

2. Šprint

 • Integrácia webového loggera so serverom
 • Podpora loggovania custom eventov
 • Vypočet metrík nad ziskanými dátami z loggera
 • Rozdelenie dát do segmentov
06.11.2018 - 20.11.2018

3. Šprint

 • Exportovanie datasetu
 • Extrakcia čŕt
 • Vytvorenie základného klasifikátora
 • Analýza prístupných senzorov v mobilných zariadeniach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.11.2018 - 04.12.2018

4. Šprint

 • Zistenie miery použiteľnosti ML modulu od počtu klasifikovaných používateľov
 • Vykreslenie kriviek chybovosti klasifikátorov
 • Vytvornie pipeline pre spracovanie dát
 • Logovanie dát zo senzorov mobilných zariadení (akcelerometer, gyroskop)
04.12.2018 - 18.12.2018

5. Šprint

 • Navrhnutie architektúry dema
 • Vyriešenie frekvencie logovania zo senzorov
 • Pokročilé delenie dát do segmentov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.12.2018 - 12.02.2019

X. Šprint

 • Vytvorenie funkčného dema
 • Refaktoring
20.12.2018 - 26.02.2019

6. Šprint

 • Oprava frekvencie logovania zo senzorov
 • Vylepšenie demo aplikácie
 • Vytvorenie samostetne použíteľných súčastí logger a server
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.12.2018 - 12.03.2019

7. Šprint

 • Pridanie metadát o zariadení do logger modulu
 • Vizualizácia logov z myši
 • Pokročilé filtrovanie dát z databázy
12.03.2019 - 26.03.2019

8. Šprint

 • Transformácia dát z mobilnej obrazovky
 • Vizualizacia dát zo senzorov a dotykovej obrazovky
 • Refaktoring pomenovaní funkcií v ML module
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.03.2019 - 09.04.2019

9. Šprint

 • Vytvorenie transformerov kompatibilných s sklearn knižnicou
 • Vytvorenie demo pipeline
 • Vizualizácia custom eventov
 • Ďalšie vylepšenia vizualizácií
09.04.2019 - 23.04.2019

10. Šprint

 • Transformácia dát z mobilnej obrazovky
 • Vizualizacia dát zo senzorov a dotykovej obrazovky
 • Refaktoring pomenovaní funkcií v ML module
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.04.2019 - 07.05.2019

11. Šprint

 • Tvorba dokumentácie
 • Finalizácia demo aplikácií
 • Finalizácia ML modulu
 • Testovanie vytvoreného produktu používateľmi

Náš tím

Kamil Burda

Product owner

Michaela Balážová

Dokumentácia

Michal Maňak

Scrum master

Kamil Janeček

Kvalita kódu, verziovanie

Matúš Kalafut

Vývojár

Matej Končál

Systemový administrátor

Tomáš Jendrejčák

Tester

Ján Vnenčák

Front-end vývojár

Kontaktujte nás