Pohyb patrí všetkým, ktorí ho majú radi

Vitajte vo svete LeapKin

Mnoho pohybových hier s využitím technológií ako napr. Kinect sú určené skôr pre fyzicky zdravých ľudí. Pre ľudí s fyzickým postihnutím sú však tieto hry príliš náročné, čo ich zároveň demotivuje hrať tieto hry a pravidelne cvičiť rehabilitačné cviky.

Máme záujem vytvoriť hru s použitím moderných, komerčne dostupných technológií, konkrétne Kinect (na precvičovanie hrubej motoriky) a Leap Motion (na precvičovanie jemnej motoriky).

Hra bude určená primárne pre deti s fyzickým postihnutím a bude slúžiť ako pomôcka pri rehabilitačných cvičeniach. Formou hry budú deti brať cvičenia nie ako povinnosť, ale ako zábavu. Máme za to, že dieťa bude sa pri cvičeniach bude viac snažiť, čo v konečnom dôsledku zlepší pohybové schopnosti detí.

Chceme teda reprezentovať našu fakultu v medzinárodnej súťaži Microsoft Imagine Cup s naším navrhovaným projektom, ktorý pomôže deťom s fyzickým postihnutím.