O projekte

Cieľom projektu je vytvorenie prototypu pre experimentovanie s vizualizáciou softvéru vo virtuálnej a rozšírenej realite. Cieľom je preniesť známe metódy vizualizácie dát, napr. grafov, do prostredia mixovanej reality a hľadanie vhodných spôsobov prehliadania, navigácie, kolaborácie a prístupu k samotným informáciám v takýchto vizualizáciách.

Technológie

Unity 3D

Svetovo najpoužívanejšia real-time 3D vývojová platforma poskytujúca tvorcom obsahu po celom svete nástroje na tvorbu bohatých a interaktívnych 2D, 3D, VR a AR zážitkov.

Leap Motion Controller

Leap Motion, Inc. je americká spoločnosť, ktorá vyrába a distribuuje hardvérový senzor pre počítač, ktorý podporuje zaznamenávanie pohybu rúk a prstov a transformovanie na vstup, podobný ako pri myši, ale nepotrebuje žiaden dotyk rúk.

Oculus Rift

Oculus rift je systém pre virtuálnu realitu, ktorý Vás kompletne vtiahne do virtuálnych svetov. Oculus Rift je headset pre virtuálnu realitu vyvíjaný a vyrábaný divíziou Oculus VR spoločnosti Facebook Inc.

Dokumenty

Šprint reporty

Zimný semester

Názov
Dátum
Odkaz
Šprint 1
12.10.2018
Šprint 2
26.10.2018
Šprint 3
09.11.2018
Šprint 4
22.11.2018
Šprint 5
13.12.2018

Letný semester

Názov
Dátum
Odkaz
Šprint 6
28.02.2019
Šprint 7
14.03.2019
Šprint 8
28.03.2019
Šprint 9
11.04.2019
Šprint 10
25.04.2019
Šprint 11
10.05.2019

Ostatné dokumenty

Zimný semester

Názov
Dátum
Odkaz
Retrospektíva pre šprint 1
12.10.2018
Retrospektíva pre šprint 2
26.10.2018
Retrospektíva pre šprint 3
09.11.2018
Retrospektíva pre šprint 4
22.11.2018
Retrospektíva pre šprint 5
13.12.2018
Globálna retrospektíva za zimný semester
13.12.2018

Letný semester

Názov
Dátum
Odkaz
Retrospektíva pre šprint 6
28.02.2019
Retrospektíva pre šprint 7
14.03.2019
Retrospektíva pre šprint 8
28.03.2019
Retrospektíva pre šprint 9
11.04.2019
Retrospektíva pre šprint 10
25.04.2019
Retrospektíva pre šprint 11
10.05.2019
Globálna retrospektíva za letný semester
10.05.2019

Metodiky

Názov
Dátum
Odkaz
Metodika Definition of Done
19.12.2018
Metodika iterácií
19.12.2018
Metodika konvencie písania kódu C++
19.12.2018
Metodika konvencie písania kódu pre .NET
19.12.2018
Metodika riadenia komunikácie
19.12.2018
Metodika riadenia prehliadok
19.12.2018
Metodika riadenia úloh
19.12.2018
Metodika riadenia verzií
19.12.2018

Riadenie TP + Dokumentácia

Názov
Dátum
Odkaz
Riadenie tímového projektu
10.05.2019
Inžinierske dielo
10.05.2019

Priebeh

  • 11

    Práca tímu na projekte skončila

    Šprintom 11

    V sekcii DOKUMENTY nájdete informácie o priebehu projektu.

Tím #7

Ing. Peter Kapec, PhD.

Vedúci tímu, product owner

Matej Brečka

Manažér konfigurácie

Daniel Kuľbak

Manažér webového sídla

Richard Kubík

Manažér dokumentácie

Jakub Lackanič

Manažér verziovania

Viera Maronová

SCRUM master, manažér úloh

Richard Galeštok

Manažér komunikácie

Martin Redžepovič

Manažér prehliadok kódu

Kontakt

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

tp.1819.07@gmail.com