DigitÁlne mapy

Digitálne mapy, ich spracovanie a poskytnutie používateľom je v súčasnosti veľmi obľúbená, ale zároveň aj progresívna oblasť, pretože zatiaľ neboli využité všetky možnosti, ktoré digitálne mapy ponúkajú. Digitálne mapy majú čoraz širšie využitie a to v rôznych oblastiach.Prostredníctvom mobilných zariadení k nim máme prístup prakticky kdekoľvek, a preto by nám mali poskytovať čo najviac informácií o danej oblasti a objektoch.

Existujúce riešenia v tejto oblasti sú často obmedzené len na to, čo im poskytuje používané Google API a neponúkajú žiadnu pridanú hodnotu. Taktiež v nich absentuje dostatočná personalizácia digitálnej mapy pre jednotlivých užívateľov. Mapa sa javí pre všetkých užívateľov rovnaká, neprispôsobuje sa vlastnostiam a charakteristike užívateľa. Užívateľ nemá možnosť využiť celý potenciál digitálnych máp, ktorý je podľa nás veľmi veľký.

Cieľom našej práce je priniesť do tejto oblasti nové nápady, ktoré sme získali pri používaní digitálnych máp pre vlastné účely a máme pocit, že väčšina z nich by priniesla používateľom nové možnosti využitia digitálnych máp a pomohla by im cítiť sa pri práci s nimi komfortnejšie. Priniesť nové myšlienky a nápady do problémovej oblasti digitálnych máp považujeme za veľkú výzvu, rovnako ako vylepšenie existujúcich riešení.