Vítajte na stránke Tímu č.1

Táto stránka vznikla v rámci predmetu Tímový projekt na FIIT STU. Naším cieľom je počas nasledujúcich dvoch semestrov vytvoriť interaktívny prezentačný systém. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie ohľadom tohto projektu, zápisnice a dokumenty z tímových stretnutí, ale aj samotné predstavenie nášho tímu a jeho členov

Zadanie projektu

Analyzujte problematiku transparentnej intuitívnej interakcie človeka s modernými technológiami (Immersive Interaction), pričom sa zamerajte na možnosti podpory neštandardných/intuitívnych vstupov v počítačoch Tablet PC a v bežných smart zariadeniach. Analyzujte existujúce interaktívne prezentačné a/alebo hlasovacie systémy, najmä z hľadiska možnosti interakcie prezentujúceho s poslucháčmi a podpory sieťovej komunikácie, ktoré tieto systémy poskytujú.Na základe analýzy navrhnite interaktívny prezentačný a hlasovací systém, ktorý bude vhodným spôsobom využívať a podporovať vlastnosti Tablet PC. Prezentačný systém umožní vytváranie nových aj import existujúcich prezentácií, ich modifikáciu/dopĺňanie aj počas prezentácie, zdieľanie s účastníkmi prezentácie, uchovávanie pre ďalšie použitie a riadenú spätnú väzbu od poslucháčov. Systém má v čo najväčšej miere podporovať interakciu medzi prednäšajúcim a účastníkmi prezentácie, vybavenými rôznou technikou. Dôraz treba klásť na jednoduchosť používania systému tak z pohľadu prezentujúceho ako aj účastníkov prezentácie.