aktuality 13.5.2010
pridaná dokumentácia k inžinierskemu dielu a dokumentácia k riadeniu projektu zo štvrtého kontrolného bodu

10.5.2010
pridané zápisnice číslo 18 a číslo 19 zo stretnutí konaných dňa 22. 4. 2010 a 29. 4. 2010

25.4.2010
pridaná dokumentácia k inžinierskemu dielu a dokumentácia k riadeniu projektu z tretieho kontrolného bodu

25.4.2010
pridaná zápisnica číslo 17 zo stretnutia konaného dňa 15. 4. 2010

10.4.2010
pridaná zápisnica číslo 16 zo stretnutia konaného dňa 8. 4. 2010

8.4.2010
pridaná zápisnica číslo 15 zo stretnutia konaného dňa 1. 4. 2010

26.3.2010
pridaná zápisnica číslo 14 zo stretnutia konaného dňa 25. 3. 2010

archív

úvod

Vitajte na oficiálnej stránke tímu Social Spiders (tím číslo 13). V školskom roku 2009/2010 pracujeme v rámci predmetu tvorba softvérového systému v tíme na projekte s názvom Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov . Tu je jeho zadanie:


zadanie projektu


Výsledok snaženia študenta v predmete Tímový projekt je logicky veľmi závislý od toho, ako sa na začiatku povytvárajú jednotlivé tímy. Ak by bol tento proces úplne neriadený, mohlo by ľahko dôjsť k vzniku extrémnych situácií: vzniklo by niekoľko tímov zložených zo samých vynikajúcich študentov, ale rovnako aj niekoľko tímov v ktorých by boli len študenti s podpriemernými výsledkami. Zatiaľ čo v prípade tímu vynikajúcich študentov by zrejme komplikácie počas riešenia projektu nenastali (čo je z hľadiska cieľov predmetu Tímový projekt trošku problém :) ), tím podpriemerných študentov by bez niekoho, kto tím v správnej chvíli potiahne, pravdepodobne neuspel. Ideálne je, keď sú tímy čo najviac vyvážené, aby si každý tím vyskúšal riešenie rôznych problémov, ktoré vyplývajú z rôznorodosti jednotlivých členov a kde sa slabší môžu niečo naučiť od tých lepších. Taktiež je potrebné myslieť na vyváženosť zručností jednotlivých členov tímu (tím zložený zo samých GUI dizajnérov bez databázistu sa bude trápiť).

Podpora vytvárania pracovných tímov je však, okrem predmetu Tímový projekt, vítaná aj v praxi, kde sa taktiež pracuje systémom projektov, na ktoré treba prideliť dostupné ľudské zdroje čo najefektívnejšie.

Minuloročný tímový projekt rozpracoval riešenie podpory vytvárania pracovných tímov v podobe webovej aplikácie Relax. Tá vytvára profily jednotlivých študentov, prepája ich pomocou sociálnych vzťahov a poskytuje základnú funkcionalitu pre generovanie pracovných tímov. Úlohou ďalšieho tímu je riešenie ďalej rozvíjať, refaktorovať existujúce zdrojové kódy, pokryť ich testami a samozrejme doplniť chýbajúcu funkcionalitu.
Tím sa pri riešení oboznámi s aktuálnymi a v zahraničí nesmierne populárnymi technológiami, ako je napr. programovací jazyk Ruby alebo webový framework Rails, ako aj s agilnou metodológiou vývoja SCRUM a Behavior-driven development (BDD).

Copyright (c) 2009 Social Spiders. All rights reserved.