Pridané akčná a technická prezentácia, propagačný a informačný leták

Aktualizovaná dokumentácia a dokumentácia k riadeniu

Pridaná 8. a 9. zápisnica z letného semestra

Pridaná používateľská príručka k verzii 1.0

Pridaná 7. zápisnica z letného semestra

Pridanie zápisníc 3 až 6 z letného semestra

Upravený plán na letný semester

Pridané prvé dve zápisnice z letného semestra

Úprava stránky

Sekcie ‘Plán projektu’ a ‘Dokumenty’ boli rozdelené na podsekcie pre zimný a letný semester.

Pridaná zápisnica z 10. stretnutia a z prezentácie prototypu