Dokumenty
^
Zápisnice zo stretnutí - ZS
Zobraziť Skryť
Dátum Názov Autor(i) Na stiahnutie
07.10.08 Zápisnica z 1. stretnutia Bc. Michal Holub htm doc pdf
14.10.08 Zápisnica z 2. stretnutia Bc. Juraj Kollár htm doc pdf
23.10.08 Zápisnica z 3. stretnutia Bc. Vojtech Villaris htm doc pdf
30.10.08 Zápisnica zo 4. stretnutia Bc. Martin Virik htm doc pdf
05.11.08 Zápisnica z 5. stretnutia Bc. Bálint Farkas htm doc pdf
12.11.08 Zápisnica zo 6. stretnutia Bc. Michal Holub htm doc pdf
22.11.08 Zápisnica zo 7. stretnutia Bc. Juraj Kollár htm doc pdf
29.11.08 Zápisnica z 8. stretnutia Bc. Vojtech Villaris htm doc pdf
06.12.08 Zápisnica z 9. stretnutia Bc. Martin Virik htm doc pdf
13.12.08 Zápisnica z 10. stretnutia Bc. Bálint Farkas htm doc pdf
Zápisnice zo stretnutí - LS
Dátum Názov Autor(i) Na stiahnutie
01.03.09 Zápisnica z 11. stretnutia Bc. Michal Holub htm doc pdf
07.03.09 Zápisnica z 12. stretnutia Bc. Juraj Kollár htm doc pdf
15.03.09 Zápisnica z 13. stretnutia Bc. Vojtech Villaris htm doc pdf
22.03.09 Zápisnica zo 14. stretnutia Bc. Martin Virik htm doc pdf
29.03.09 Zápisnica zo 15. stretnutia Bc. Bálint Farkas htm doc pdf
02.04.09 Zápisnica zo 16. stretnutia Bc. Michal Holub htm doc pdf
20.04.09 Zápisnica zo 17. stretnutia Bc. Juraj Kollár htm doc pdf
30.04.09 Zápisnica z 18. stretnutia Bc. Vojtech Villaris htm doc pdf
30.04.09 Zápisnica z 19. stretnutia Bc. Martin Virik htm doc pdf
11.05.09 Zápisnica z 20. stretnutia Bc. Bálint Farkas htm doc pdf
15.05.09 Zápisnica z 21. stretnutia Bc. Michal Holub htm doc pdf
^
Dokumentácia k projektu
Dátum Názov Autor(i) Na stiahnutie
14.12.08 Úvod k dokumentácií (aktualizovaný 19.05.09) Bc. Michal Holub pdf
12.11.08 Dokumentácia analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrhu riešenia Všetci pdf
14.12.08 Dokumentácia doplnená o časť k prototypu Všetci pdf
19.05.09 Dokumentácia doplnená o časť k implementácii, overeniu a o záver Všetci pdf
^
Riadiaca časť
Dátum Názov Autor(i) Na stiahnutie
12.11.08 Prvá dokumentácia k riadeniu projektu Všetci zip pdf
14.12.08 Druhá dokumentácia k riadeniu projektu Všetci zip pdf
19.05.09 Tretia dokumentácia k riadeniu projektu Všetci zip pdf
^
Iné
Dátum Názov Autor(i) Na stiahnutie
29.09.08 Ponuka Všetci pdf
11.10.08 Poster tímu Bc. Bálint Farkas jpg
22.11.08 Posudok analýzy, špecifikácie a návrhu tímu 15 Všetci pdf
22.11.08 Posudok našej analýzy, špecifikácie a návrhu od tímu 15 Tím 15 pdf
13.12.08 Naša reakcia na posudok od tímu 15 Všetci pdf
13.12.08 Prezentácia nástroja pre podporu manažmentu úloh - dotProject Bc. Michal Holub pdf
14.12.08 Používateľksá príručka k prototypu Bc. Bálint Farkas pdf
17.12.08 Posudok prototypu tímu 15 Všetci pdf
23.02.09 Posudok nášho prototypu od tímu 15 Tím 15 pdf
8.03.09 Reakcia na posudok nášho prototypu od tímu 15 Bc. Michal Holub pdf
30.04.09 Používateľská príručka k produktu Všetci pdf
30.04.09 Plagát z konferencie IIT.SRC Bc. Bálint Farkas pdf
30.04.09 Príspevok na konferenciu IIT.SRC Všetci pdf
30.04.09 Produkt - ZNALEC Všetci zip
07.06.10 Doplnok k používateľskej príručke Všetci pdf
07.06.10 Zdrojové kódy k produktu Všetci zip
07.06.10 Produkt - ZNALEC v. 2.1.0. Všetci zip