Plán Projektu na Zimný semester
Zobraziť Skryť
Týždeň Úlohy Stav
4.
Analýza predchádzajúcich riešení
Tvorba web prezentácie
5.
Analýza nového riešenia
6.
Špecifikácia požiadaviek riešenia
Návrh riešenia
7.
Dopracovanie návrhu riešenia
8.
Doladenie dokumentácie
13.11. Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek riešenia a návrhu riešenia
9.
Príprava posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu
21.11. Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu
10.
Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí
11.
Implementácia prototypu vybraných častí
12.
Dokončenie implementacie prototypu vybraných častí
Dokumentácia a používateľská prezentácia prototypu
13.
15.12. Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a používateľská prezentácia prototypu
18.12. Odovzdanie posudku prototypu iného tímu
Plán projektu na Letný semester
Zobraziť Skryť
Týždeň Úlohy Stav
1.
zhodnotenie výsledkov ZS
vypracovanie abstraktu a rozšíreného abstraktu
doplnenie a dopracovanie nedostatkov a vylepšení zistených pri prototypovaní
2.
zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS
tvorba podrobného návrhu
vytvorenie plánu integrácie a overenia výsledku
26.2.2009 - Odovzdanie priebežnej správy o riešení projektu (ISI TP Cup)
3.
dokončenie podrobného návrhu
začiatok (resp. pokračovanie) implementácie
príprava aplikačného prostredia v labss
príprava databázy a komunikácie s AIS
príprava podkladov pre prezentačnú vrstvu
4. - 7.
implementácia nosných výstupov + testovanie
8. - 10.
implementácia bočných výstupov
postupná integrácia
tvorba dokumentácie k produktu
systémové a používateľské testovanie
11.
kompletizácia dokumentácie
príprava prezentácie pre IIT.SRC 2009
29.04.2009 - Ukážka projektu v rámci študentskej vedeckej konferencie (ISI TP Cup)
29.04.2009 - Odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu
12.
prevádzka systému
dodatočné externé testovanie
údržba
doplnenie dokumentácie
13.+
19.05.2009 - Odovzdanie celkového výsledku projektu
19.06.2009 - Prezentácia a obhajoba projektu, finále ISI TP-CUP 2009
- úloha ukončená
- na úlohe sa pracuje
- na úlohe sa ešte nepracuje
- práca na úlohe bola pozastavená