Rozdelenie rolí v tíme
Vedúci:
Bc. Michal Holub

Manažér vývoja a zástupca vedúceho:
Bc. Juraj Kollár

Manažér plánovania:
Bc. Martin Virik

Manažér kvality:
Bc. Vojtech Villaris

Manažér podporných činností:
Bc. Bálint Farkas


Webstránka tímu:
Bc. Martin Virik

Dokumentácia:
Bc. Michal Holub